Štítek: objem a hustota

6. ročník, příklady pro 6. ročník, příklady pro 7. ročník

Trenér příkladů na výpočet hustoty, objemu a hmotnosti

Trenér počítání příkladů na výpočet hustoty, objemu a hmotnost. Můžeš si zvolit kombinaci veličin i jednotek k protrénování a nechat si svoje výpočty zkontrolovat a ujistit se tak, jak jsi na tom. K dispozici je i možnost počítat bez kalkulačky a tak můžeš trénovat výpočty rovnou z hlavy. Odkaz na trenéra příkladů je zde: zsvltava.cz/fyzika/priklady K vyřešní příkladů potřebuješ znát základní vzorec na určení hustotyCELÝ PŘÍSPĚVEK

příklad, příklady pro 6. ročník

Jakou hustotu má kečup?

V obchodě bývá u každé potravina v tekutém stavu na obale uvedený poměr mezi hmotností a objemem – hustota. Často je hustota udávána tak, aby zákazník na první pohled neodlišil vlastnosti 2 podobných výrobků. Který z kečupů má větší hustotu? Řešení příkladu Jelikož nám jde o porovnání dvou čísel, stačí nám, aby měla obě čísla stejnou jednotku. Nemusíme tedy převádět na základní jednotku hustoty –CELÝ PŘÍSPĚVEK

6. ročník, příklady pro 6. ročník

Příklady na výpočet hustoty, objemu a hmotnosti

Zlato má hustotu 19 300 kg/m3. Unesl(a) bys v jedné ruce kostičku zlata, která by měla hranu dlouhou 5 cm a byla by celá ze zlata? Jaké rozměry by mohl mít hranol ze zlata, pokud by měl vážit 20 g? (Rada: vypočítej objem a pokus se odhadnout jednotlivé strany.) O kolik více stříbra (hustota: 10 490 kg/m3) bude ve 300 gramovém předmětu, ve srovnání se stejněCELÝ PŘÍSPĚVEK

6. ročník, příklady pro 6. ročník

4 řešené příklady pro 6. ročník

Výpočet hustoty, objemu Sud má objem 200 dm3. Jeho hmotnost je 140 kg. Jakou hustotu má látka uvnitř sudu? Hustota jedlového dřeva je 515 kg/m3. Jaký objem má dřevo vánočního stromečku, když stromeček váží 4 kg. Výpočet rychlosti, času Lojza jel 3 km dlouhou trať rychlostí 15 km/h. Jak dlouho jel? Včela létá rychlostí 6 m/s. Jak dlouho trvá včele, než se vrátí do úluCELÝ PŘÍSPĚVEK

7. ročník, příklady pro 7. ročník, tlak

Výpočet vztlakové síly

Díky působení vztlakové síly se zdají být věci ve vodě lehčí. O kolik jsme ponořeni po krk v moři zdánlivě lehčí? Víme: hustota lidského těla je 985 kg/m3, hustota mořské vody je 1026 kg/m3. Průměrná hmotnost hlavy je 4,6 kg. Jak velká vztlaková síla působí na vor, na kterém sedí trosečník o hmotnosti 70 kg? Vor, který je ponořen 8 cm pod hladinu vody tvoříCELÝ PŘÍSPĚVEK

6. ročník, příklady pro 6. ročník

Příklad se sirkami

Krabička od zápalek má rozměry 5 cm x 3,5 cm x 1,5 cm. K výrobě sirek se nejčastěji používá smrkového, osikové nebo dřevo z topolu. Hustota smrkového dřeva je přibližně 0,450 g/cm3, hustota osikového dřeva je 0,420 g/cm3 a hustota dřeva z topolu je 0,470 g/cm3. K vyřešní využijeme výpočet hmotnosti ze známé hustoty a objemu. Které dřevo vybereme, když budeme chtít, aby byly sirky co nejlehčí?CELÝ PŘÍSPĚVEK