Příklady na výpočet hustoty, objemu a hmotnosti

 1. Zlato má hustotu 19 300 kg/m3. Unesl(a) bys v jedné ruce kostičku zlata, která by měla hranu dlouhou 5 cm a byla by celá ze zlata?
 2. Jaké rozměry by mohl mít hranol ze zlata, pokud by měl vážit 20 g?
  (Rada: vypočítej objem a pokus se odhadnout jednotlivé strany.)
 3. O kolik více stříbra (hustota: 10 490 kg/m3) bude ve 300 gramovém předmětu, ve srovnání se stejně těžkým předmětem ze zlata?
 4. Ebenové dřevo má 2 krát větší hustotu než dřevo jedlové. 2,8 m3 jedlového dřeva váží 1,68 t. Jaká je hustota ebenového dřeva?
 5. Do železničního vagónu se vejde 75 m3 nákladu. Maximální hmotnost, kterou uveze je 30 tun. Jakou největší hustotu může mít materiál, se kterým bychom mohli zcela zaplnit celý tento vagón?
 6. Jaké množství rašeliny (hustota 350 kg/m3) uveze 15 vagónů z předchozího příkladu?
 7. Hustota betonu je 1800 kg/m3.
  Kolik váží betonový sloup o rozměrech 1,6 m × 25 cm × 25 cm?
 8. Rybáři používají malá olůvka, aby se jinak lehký háček dobře ponořil do vody. Vypočítej, jakou hustotu má olovo, když olůvko o objemu 0,44 cm3 váží 5 g.
 9. Na sochu bylo spotřebováno 150 dm3 lipového dřeva (480 kg/m3). Jaké množství oceli (13 000 kg/m3) bude potřeba k dorovnání váhy sochy na 100 kg? Množství vyjádři jako objem v cm3.
 10. Čerstvý sníh má hustotu 100 kg/m3. Mokrý sníh má hustotu čtyřnásobnou. Jaká hmotnost sněhu leží na střeše o rozměrech 5 m × 12 m, když napadlo 12 cm sněhu?
 11. Kolik váží sněhulák, na kterého bylo spotřebováno 14,7 litru sněhu?
 12. Hustota vzduchu je 1,29 kg/m3. Kolik bude vážit balón o objemu 659,4 dm3? Hmotnost prázdného balónu je 1200 g.
 13. Jaká je celková hmotnost vzduchu v místnosti, ve které se právě nacházíš? (Hustota vzduchu je 1,29 kg/m3)
 14. Pětilitrová sklenice medu váží 7000 g.
  1. Jaká je hustota medu?
  2. Kolik sklenic o objemu 320 ml bude třeba na uchování 10 kilogramů medu?
  3. Část medu tvoří vždy voda. Podle typu medu tvoří voda mezi 1/13 až 1/21 objemu. Jaký je objem vody ve 3 kg medu, u kterého tvoří voda 1/15 objemu?

NATRÉNUJ VÝPOČTY na generátoru příkladů s kontrolou výsledků.