Rubrika: elektřina a magnetismus

6. ročník, elektřina a magnetismus, zajímavosti

Hromy a blesky

Blesk je světelný projev bouřlivé cesty elektricky nabitých částic do místa, které je opačně nabité. Přestože trvá jen velmi krátkou dobu, uvolní obrovské množství energie. Blesk si vybírá opačné místo podle pravidel, která nám zatím nejsou úplně známá. Je známá řada případů, kdy blesk udeřil vedle domu, na kterém byl bleskosvod. Úderem blesku už zahynul nejeden člověk. Důvodem může být fakt, že místem, kde seCELÝ PŘÍSPĚVEK

elektřina a magnetismus, energie, zajímavosti

Největší solární elektrárna

Nachází se v Californii v USA a zahájila provoz v roce 2013. Elektrárna má výkon 377 MV. Využívá pole 300 000 zrcadel na ploše více než 14 km2. Zrcadla se automaticky natáčejí za sluncem a soustřeďují dopadající paprsky do jednoho místa. Zde se ohřívá pod vysokým tlakem voda. Elektrárna je čistým zdrojem energie pro 140 000 domácností.

9. ročník, elektřina a magnetismus, elektromagnetismus

Magnetické pole

Přepis povídání z video příspěvku: Když vezmete kus dřeva a přiložíte ho k jinému kusu dřeva… nic se nestane. když vezmete kus žuly a položíte ho vedle jiného kamene… pořád nic. Ale když vezmete tenhle kus železa a položíte ho vedle jiného kusu železa… kouzlo! Tedy, magnet. Magnetické předměty mohou magicky přitahovat na dlouhé vzdálenosti protože generují magnetické, které se neviditelně rozprostírá kolem objektu. AleCELÝ PŘÍSPĚVEK