Skip to main content

Příklady na výpočet tlaku

 1. Jakým tlakem působíš na zem, když stojíš?
 2. K chození po sněhu se používají sněžnice. Mají za úkol zvětšit plochu stopy. Proč?
 3. Stůl má hmotnost 5 kg. Nohy stolu mají čtvercový průřez. U desky stolu měří hrana nohy 5 cm, u země 4 cm. Jakým tlakem působí stůl na podlahu?
 4. Vypočítej jakým tlakem působí na zem dřevěný sloup z habru.
  Má tvar kvádru o rozměrech 2 m x 30 cm x 30 cm.
 5. Špička hřebíku má obsah 0,1 mm2.
  1. Jakým tlakem působí hřebík, když na něj dopadne kladivo silou 500 N?
  2. Když přitlačíme špičku hřebíku na prst, dokáže proniknout kůží. Když stejnou silou přitlačíme opačný konec, kůží nepronikne. Proč?
 6. Tlak vzduchu v prostředí, ve kterém žijeme, je přibližně 100 000 Pa. Plocha kůže lidského těla je mezi 1,6 a 1,8 m².
  1. Jakou silou na nás prostředí působí?
  2. K působení jaké hmotnosti lze tuto sílu přirovnat?
 7. Vypočti předchozí příklad pro prostředí na planetě Mars. V současné době je atmosférický tlak na Marsu asi 6 až 7 milibarů. Jednotka 1 bar odpovídá 10 000 Pa.
 8. Běžná pevnost skla v tlaku je kolem 500 MPa. (Hodnota udává, jakému tlaku je sklo schopné odolat.)
  Jak těžkému předmětu odolá skleněná destička o rozměrech 15 cm × 15cm?
 9. Základního vztahu pro výpočet tlaku využíváme, když brousíme nože a sekery. Jak?
 10. Vysvětli, proč není pravda, že když led zamrzlého rybníku udržel člověka o váze 70 kg, musí zaručeně udržet někoho, kdo váží pouze 50 kg.

Tlak

Tlak je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost síly, která kolmo působí na nějakou plochu. Tlak označujeme malým „p“ a matematicky vyjádříme:

p = F : S

Jednotkou tlaku je Pascal – Pa. Jednotka získala své jméno po francouzském fyzikovi, matematikovi a filosofovi, a proto začíná velkým písmenem.

Jak velký je 1 Pascal?

Velikost 1 Pascalu zjistíme snadno. Stačí si do vzorečku dosadit jedničku. Zjistíme, že
1 Pascal je síla 1 N (přibližně 100 gramů) působící na 1 m2.

Atmosférický tlak

Přestože jej nevnímáme, působí na nás okolní vzduch (atmosféra) – tlakem, který je kromě jiného nezbytný k tomu, abychom byli pohromadě. Velikost atmosférického tlaku klesá s nadmořskou výškou. Pro snadné zapamatování lze pro tlak atmosféry používat střední hodnotu: 100 000 Pa.

Povrch lidského těla je mezi 1,6 m2 – 1,8 m2. To znamená, že tlaku 100 000 Pa odpovídá působení síly o velikost 160 000 N. (přibližně 16 000 kg).

Příklady na výpočet tlaku


Image origin: http://www.theimaginativeconservative.org/2015/07/the-tragedy-of-blaise-pascal.html

toplist