Štítek: měření

9. ročník, příklady pro 9. ročník

Příklad s CD – měření pro 9. ročník

Vaším úkolem je pomocí měření a výpočtů zjistit: Jaký je objem hliníku v CD, pokud je tloušťka hliníkového plátku 0,7 μm Kdybychom z hliníku v CD udělali kuličku. Jaké by měla rozměry? Kolik CD může vzniknout z 1 kg Al? Jaké množství plastu je obsaženo v 1 CD? Jaký je poměr mezi hmotností Al a plastu? Hustota hliníku je: 2,7 g.cm-3 Postup – nápověda 1.CELÝ PŘÍSPĚVEK

7. ročník, síla, vesmír, zajímavosti

Gravitační síla

Vzhledem ke své obrovské hmotnosti, stávají se planety zároveň obrovskými magnety. Přitahují tak všechno, co je v určitém dosahu. Říkáme, že působí gravitační silou. Gravitace je označení přitažlivého působení mezi tělesy. Gravitací na sebe působí každá 2 tělesa. V běžných velikostech je však tato síla velmi malá. Gravitační konstanty planet Fg = m . g Kde g je tzv. gravitační konstanta. Gravitační konstanta Země jeCELÝ PŘÍSPĚVEK

6. ročník, příklady pro 6. ročník

Aritmetický průměr

Kromě situací kdy potřebujeme zjistit přesnou velikost nějakého tělesa, stačí někdy znát hodnotu pouze přibližnou. To je hodnota, která je přibližně uprostřed mezi nejvyšší a nejnižší měřenou hodnotou. Říkáme jí průměrná hodnota. Zároveň obvykle představuje takovou hodnotu, která je ve vybrané skupině nejvíce obvyklá – blíží se jí nejvíc prvků. Například výrobci oblečení používají zjednodušené označení středních hodnot velikostí, které vždy odpovídají určitému rozpětí velikostiCELÝ PŘÍSPĚVEK

6. ročník, příklady pro 6. ročník

Pohádka o mandarince

Byla jednou jedna mandarinka. Neměla žádné jméno, protože mandarinkám se jména obvykle nedávají. Visela si v klidu na stromě kdesi v Číně, když v tu se strom poryvem větru otřásl a mandarinka spadla z výšky 145 cm na zem. V ten moment šli kolem kluci co si hráli v mandarinkovém sadě. Jeden z nich vzal mandarinku do kapsy, aby si na ní mohl pochutnat. Chlapec bydlelCELÝ PŘÍSPĚVEK