Archiv rubriky: práce a energie

8. ročník, práce a energie, příklady pro 8. ročník

Samostudium 8. r. – 2021/I

Samostudium pro období: 02. – 04. 03. 2021 (1 + 1 hodina fyziky) Zopakujeme si výpočet tepla ve spolupráci s učebnicí (tabulka „měrná tepelná kapacita“, str. 39). Zapiš si do příkladového sešitu. Mějme 4 válečky z následujících materiálů: hliník, měď, stříbro a železo. Jaké teplo budeme muset dodat jednotlivým válečkům, aby se ohřáli o 15°C? O kolik °C se ohřeje každý váleček, pokud mu dodámeCELÝ PŘÍSPĚVEK

8. ročník, aktuálně, práce a energie, Uncategorized

Výkon jako fyzikální veličina

Výkon označuejem velkým P (power), jednotkou je Watt. Výkon určuje množství vykonané práce za jednotku času.     Uvedený vztah je zcela v souladu s tím, jak výkon vnímáme v běžném životě. Představme si 2 pracanty. Mají stejnou práci. 1 z pracantů zvládne svoji práci 2x rychleji – tedy 2x dříve. Pro konkrétnější představu si dosaďme: W = 120 J, t1 = 60 s  CELÝ PŘÍSPĚVEK

8. ročník, 9. ročník, energie, práce a energie

Jak velký je jeden Joule?

Energii 1 Joule si snadno odvodíme ze vztahu pro výpočet energie nebo práce. Ze vztahu pro práci: Pokud W = F . s tak 1 J = 1 N . 1 m 1 Joule je působení síly o velikosti 1 Newtonu po dráze 1 metr. (Za předpokladu, že směr působení je shodný se směrem pohybu.) Jednodušší bude představa podle dosazení do vztahu pro výpočet potenciálníCELÝ PŘÍSPĚVEK

8. ročník, aktuálně, práce a energie

Práce jako fyzikální veličina

Práci označujeme W. Jednotkou je Joule. O práci mluvíme (tzv. konáme práci), pokud působíme silou po určité dráze. Což zapíšeme: W = F . s U práce navíc záleží na směru působení síly. Pokud nepůsobí síla ve směru pohybu, zohledníme úhel: W = F . s . cos(α) Funkce cos (cosinus) je tzv. goniometrická funkce. Týká se poměrů stran v pravoúhlém trojúhelníku. Je to čísloCELÝ PŘÍSPĚVEK

8. ročník, práce a energie, příklady pro 8. ročník, Uncategorized

LEGO – příklad na výpočet práce

Nahlédneme na následující stavby z hlediska vykonané mechanické práce. Rozhodni: Která ze staveb dala nejvíce práce? Která ze staveb dala nejméně práce? Které stavby dalo postavit stejnou práci? Navrhni jednoduchý postup, podle kterého by se dalo u každé stavby rozhodnout o vykonané práci. Zkus jej navrhnout tak, aby byl použitelný i pro člověka neznalého vztahu pro výpočet mechanické práce.

8. ročník, práce a energie, příklad, příklady pro 8. ročník

LEGO náklad – příklad na výpočet práce

Chlapi mají za úkol naložit náklad na přívěs náklaďáku. a) Jak velkou práci vykonal pan Modrý když sám naložil celý náklad 8 beden? b) O kolik se změní vynaložená práce při tomto uspořádání nákladu? c) Jak se změní vynaložená práce pana Modrého,