Rubrika: převody jednotek

6. ročník, převody jednotek

Převody jednotek hmotnosti

Hmotnost vyjadřuje množství látky obsažené v tělesu. Označuje se písmenkem m. Základní jednotkou hmotnosti je 1 kilogram. Hmotnost je jediná veličina, která má svou základní jednotku s předponou (kilo). Další výjimkou je vlastní označení pro 1000 násobek kila – tuna. 1 tuna = 1 000 kg Přehled kombinací převodů jednotek hmtonosti 0,000 000 001 t 0,000 001 kg 0,001 g 1 mg 0,000 001 tCELÝ PŘÍSPĚVEK

6. ročník, převody jednotek

Převod jednotek – postup

Podívejme se jak postupovat při převádění jednotek. Není to složité. 18,9 km = ? cm Najdu si desetinnou čárku. 18,9 Zjistím si počet nul: 1 km = 1 000 m, 1 m = 100 cm tedy: 1 000 . 100 = 100 000 => mám 5 nul. Převádím z VETŠÍ jednotky na MENŠÍ (>), proto posunuji desetinnou čárku DOPRAVA o 5 míst. Výsledek: 18,9 kmCELÝ PŘÍSPĚVEK