Příklad se sirkami

Krabička od zápalek má rozměry 5 cm x 3,5 cm x 1,5 cm. K výrobě sirek se nejčastěji používá smrkového, osikové nebo dřevo z topolu. Hustota smrkového dřeva je přibližně 0,450 g/cm3, hustota osikového dřeva je 0,420 g/cm3 a hustota dřeva z topolu je 0,470 g/cm3.

K vyřešní využijeme výpočet hmotnosti ze známé hustoty a objemu.

  1. Které dřevo vybereme, když budeme chtít, aby byly sirky co nejlehčí?
  2. Kolik budou vážit sirky z topolového dřeva?
    (Mezery mezi sirkami nebudeme brát v úvahu.)
  3. Kolikrát bude hmotnost krabičky těžší, pokud bude zcela vyplněna zlatem?
    (Hustota zlata je 19,320 g/cm3.)

Zajímavosti o zápalkách →