4 řešené příklady pro 6. ročník

Výpočet hustoty, objemu

  1. Sud má objem 200 dm3. Jeho hmotnost je 140 kg. Jakou hustotu má látka uvnitř sudu?
  2. Hustota jedlového dřeva je 515 kg/m3. Jaký objem má dřevo vánočního stromečku, když stromeček váží 4 kg.

Výpočet rychlosti, času

  1. Lojza jel 3 km dlouhou trať rychlostí 15 km/h. Jak dlouho jel?
  2. Včela létá rychlostí 6 m/s. Jak dlouho trvá včele, než se vrátí do úlu z cesty na 2,5 km vzdálenou louku?

Řešení je k dispozici zde.