Štítek: záření

9. ročník, Atomy a záření, světlo

Záření (radiace) atomů

Všechno v přírodě je v neustálém pohybu. Pohyb je projevem vnitřní energie. Vnitřní energie je výslednice pohybových a polohových energií částic. V neustálém pohybu jsou také částice, z nichž jsou atomy tvořeny. Elektrony krouží obrovskými rychlostmi kolem jádra na předem stanovených drahách. Těmto – orbitám – oběžnicím říkáme valenční vrstvy. Čím dále je elektron od jádra, tím větší energii má/potřebuje k udržení v dané hladině.CELÝ PŘÍSPĚVEK

elektřina a magnetismus, energie, zajímavosti

Největší solární elektrárna

Nachází se v Californii v USA a zahájila provoz v roce 2013. Elektrárna má výkon 377 MV. Využívá pole 300 000 zrcadel na ploše více než 14 km2. Zrcadla se automaticky natáčejí za sluncem a soustřeďují dopadající paprsky do jednoho místa. Zde se ohřívá pod vysokým tlakem voda. Elektrárna je čistým zdrojem energie pro 140 000 domácností.

9. ročník, elektromagnetismus

Elektromagnetické vlnění

Prostředí ve kterém žijeme je tvořeno obrovským množstvím částic. Jsou malé, poměrně blízko sebe. Pohyb každé částice vždy nějakým způsobem ovlivňuje své okolí. Elektromagnetické vlnění je pohyb vyvolán částicemi s elektrickým nábojem. Tento pohyb má 2 složky elektrickou a magnetickou. Na obrázku je znázorněna vlna jedním vybraným směrem. Ve skutečnosti se samozřejmě vlnění šíří všemi směry. Jako třeba na vodě. Zdroj se může pohybovat různouCELÝ PŘÍSPĚVEK

7. ročník, světlo, zajímavosti

Optika / světlo

Světlo je elektro-magnetické záření. Jedná se o formu energie. Zajímavé je, že se z místa na místo šíří vždy nejkratší možnou vzdálenosti, která existuje – tedy přímočaře. Pohybuje se maximální rychlostí, kterou lze ve vesmíru dosáhnout. Může si to dovolit díky tomu, že fotony, tedy částice tvořící světlo, mají nulovou hmotnost. Rychlost světla dostala své vlastní označení veličiny: c = 299 792 458 m/s ~CELÝ PŘÍSPĚVEK