Skip to main content

Vyjádření času desetinným číslem

Co je desetinné číslo?

Desetinné číslo vyjadřuje určitou část čísla 1.

Číslo 0,1 přečteme jako 1 desetina. Desetina znamená, že je celek rozdělen na 10 stejných kousků. Dáme-li dohromady 10 takových dílků, musí vyjít znovu číslo 1.
A opravdu je tomu tak: 10 . 0,1 = 1

Číslo 0,24 přečteme jako 24 setin. 1 setina z čísla 1 je 0,01.
Opět se můžeme přesvědčit: 24 . 0,01 = 0,24

Víme, že 0,5 je 5 desetin. Jelikož desetin je v celku 10, je 5 desetin přesně půlka. To není nic nového, častokrát přečteme číslo 2,5 jako „dvě a půl“. Nebo-li 2 a půl z další jedničky.

Pokud chceme vyjádřit časový údaj pomocí desetinného čísla, postupujeme stejně. Je třeba si akorát uvědomit, na kolik dílků budeme dělit jednotku. Hodina ani minuta se totiž obvykle nedělí ani na 10 ani na 100 dílků.

1 hodina a 30 minut není 1,3

Nevycházelo by to! Čteme 1 a 3 desetiny. Hodina má 60 minut. Desetina z hodiny je tedy 6 minut. 3 desetiny jsou pak 18 minut. Tudíž 1,3 nemůže být hodina a 30 minut (hodina a půl).

    \[ 1\,minuta = \frac{1}{60}\,hodiny \]

    \[ 30\,minut = \frac{30}{60} = \frac{1}{2} = 0,5\,hodiny \]

    \[ 15\,minut = \frac{15}{60} = \frac{1}{4} = 0,25\,hodiny \]

    \[ 20\,minut = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} = 0,\overline{33}\,hodiny \]

    \[ 180\,minut = \frac{180}{60} = \frac{3}{1} = 3\,hodiny \]

    \[ 45\,sekund = \frac{45}{60} = \frac{3}{4} = 0,75\,minuty \]

Převádíme-li časový údaj na desetinné číslo, musíme zjistit poměr k 1 dílu. Pro zjištění minut vůči hodině a stejně tak sekund vůči minutě – dělíme číslem 60.

Vyzkoušej si

hod – min – sek hodin
a) 1 hod 5 minut 1,083 h
b) 12 minut 0,2 h
c) 2 hodiny 48 minut 2,8 h
d) 3 hodiny 140 minut 5,3 h
e) 1 hodina 6 minut 20 sekund 1,106 h
f) 36 minut 0,6
g) 2 hodiny 15 minut 2,25
h) 10 hodin 27 minut 10,45
ch) 1 hodina 6 minut 1,1
j) 26 hodin 56 minut 24 sekund 26,94

K zamyšlení

 1. Jak by se vyjádřilo desetinným číslem:
  12. říjen 9 hodin 45 minut ve vztahu k měsíci říjnu?
 2. Jak by se vyjádřil desetinným číslem dnešní den ve vztahu k tomuto roku?

Jakou hustotu má kečup?

V obchodě bývá u každé potravina v tekutém stavu na obale uvedený poměr mezi hmotností a objemem – hustota. Často je hustota udávána tak, aby zákazník na první pohled neodlišil vlastnosti 2 podobných výrobků. Který z kečupů má větší hustotu?

kečup


Řešení příkladu

Jelikož nám jde o porovnání dvou čísel, stačí nám, aby měla obě čísla stejnou jednotku. Nemusíme tedy převádět na základní jednotku hustoty – kg/m3.

mA = 700 g
VA = 605 ml
ρA = ? g/ml

mB = 535 g
VB = 500 ml
ρB = ? g/ml


    \[ \rho_A=\frac{m_A}{V_A}=\frac{700\ g}{605\ ml} = 1,157 \frac{g}{ml} \]

    \[ \rho_B=\frac{m_B}{V_B}=\frac{535\ g}{500\ ml} = 1,07 \frac{g}{ml} \]

Větší hustotu má kečup A.

Musí větší hustota nutně znamenat větší kvalitu?

Převody jednotek obsahu a objemu

Postupujeme stejně jako u základních převodů s jedním rozdílem. Musíme zohlednit prostor.

1 m = 100 cm
1 m2 = 100 cm . 100 cm = 10 000 cm2
1 m3 = 100 cm . 100 cm . 100 cm = 1 000 000 cm3

Dva příklady na převod jednotek objemu:

39 dm3 = ? cm3

1 dm = 10 cm
1 dm3 = 10 cm . 10 cm . 10 cm = 1000 cm3

Převádím z větší na menší > posouvám desetinnou čárku doprava.
39 dm3 = 39 000 cm3

2,5 dm3 = ? m3

1 m = 10 dm
1 m3 = 10 dm . 10 dm . 10 dm = 1 000 dm3

Převádím z menší na větší < posouvám desetinnou čárku doleva. 2,5 dm3 = 0,0025 m3

Převody jednotek objemu můžeš natrénovat zde.

A zase ty převody jednotek

8 jednoduchých příkladů na převody základních jednotek.

 1. 0,5 kg sýra stojí 70 Kč. Kolik zaplatíme za 300 gramů?
 2. V obchodě se běžně používá jednotka dekagram – dkg. (Zkráceně se říká „deka“.) Kolik gramů je 25 dkg? (Nápověda: 10 dkg sýra z předchozího příkladu stojí 14 Kč.)
 3. Máme za úkol koupit 3/4 kg salátu. V obchodě se dozvídáme, že mají pouze balení po „30 dekách“. Kolik těchto balení budeme muset zakoupit?
 4. Mravenec váží 3 miligramy. Unese 50 násobek své váhy. Kolik nejméně mravenců se musí spojit, aby odnesli 1,2 gramu těžký předmět?
 5. V některých zemích se jako jednotky délky stále používají „stopa“ a „palec“. Vyjádři svou výšku pomocí těchto jednotek.
  Převodní vztah je následující: 1 stopa = 30,48 cm. 1 palec = 25,4 mm.
 6. Kovbojové někdy vyhrožovali svým soupeřům, že skončí 6 stop pod zemí. Naráželi tím na obvyklou hloubku díry pro hrob. Vyjádři tento rozměr v metrech.
 7. 3 stopy jsou 1 yard. O kolik milimetrů je 10 yardů delších než 10 metrů?
 8. Blecha doskočí do vzdálenosti 350 mm. Na kolik skoků překoná vzdálenost 0,6 km?

K řešení příkladu je třeba vždy uvést i postup.

počítali jsme ve škole…

toplist