Štítek: převody jednotek

7. ročník, příklady pro 7. ročník

Vyjádření času desetinným číslem

Co je desetinné číslo? Desetinné číslo vyjadřuje určitou část čísla 1. Číslo 0,1 přečteme jako 1 desetina. Desetina znamená, že je celek rozdělen na 10 stejných kousků. Dáme-li dohromady 10 takových dílků, musí vyjít znovu číslo 1. A opravdu je tomu tak: 10 . 0,1 = 1 Číslo 0,24 přečteme jako 24 setin. 1 setina z čísla 1 je 0,01. Opět se můžeme přesvědčit: 24CELÝ PŘÍSPĚVEK

příklad, příklady pro 6. ročník

Jakou hustotu má kečup?

V obchodě bývá u každé potravina v tekutém stavu na obale uvedený poměr mezi hmotností a objemem – hustota. Často je hustota udávána tak, aby zákazník na první pohled neodlišil vlastnosti 2 podobných výrobků. Který z kečupů má větší hustotu? Řešení příkladu Jelikož nám jde o porovnání dvou čísel, stačí nám, aby měla obě čísla stejnou jednotku. Nemusíme tedy převádět na základní jednotku hustoty –CELÝ PŘÍSPĚVEK

7. ročník, příklad, příklady pro 7. ročník

A zase ty převody jednotek

8 jednoduchých příkladů na převody základních jednotek. 0,5 kg sýra stojí 70 Kč. Kolik zaplatíme za 300 gramů? V obchodě se běžně používá jednotka dekagram – dkg. (Zkráceně se říká „deka“.) Kolik gramů je 25 dkg? (Nápověda: 10 dkg sýra z předchozího příkladu stojí 14 Kč.) Máme za úkol koupit 3/4 kg salátu. V obchodě se dozvídáme, že mají pouze balení po „30 dekách“. Kolik těchtoCELÝ PŘÍSPĚVEK

6. ročník, převody jednotek

Převody jednotek hmotnosti

Hmotnost vyjadřuje množství látky obsažené v tělesu. Označuje se písmenkem m. Základní jednotkou hmotnosti je 1 kilogram. Hmotnost je jediná veličina, která má svou základní jednotku s předponou (kilo). Další výjimkou je vlastní označení pro 1000 násobek kila – tuna. 1 tuna = 1 000 kg Přehled kombinací převodů jednotek hmtonosti 0,000 000 001 t 0,000 001 kg 0,001 g 1 mg 0,000 001 tCELÝ PŘÍSPĚVEK

6. ročník, převody jednotek

Převod jednotek – postup

Podívejme se jak postupovat při převádění jednotek. Není to složité. 18,9 km = ? cm Najdu si desetinnou čárku. 18,9 Zjistím si počet nul: 1 km = 1 000 m, 1 m = 100 cm tedy: 1 000 . 100 = 100 000 => mám 5 nul. Převádím z VETŠÍ jednotky na MENŠÍ (>), proto posunuji desetinnou čárku DOPRAVA o 5 míst. Výsledek: 18,9 kmCELÝ PŘÍSPĚVEK