Příklad se zlatem

„Kvádr zlata ve velikosti krabičky od zápalek by se dal vyválet do plátku, který by pokryl celý tenisový kurt.“

  1. a. Jaká bude hmotnost zlatého plátku?
  2. b. Jakou by měl takový plátek tloušťku?
  3. c. Kolik krabiček od sirek bude potřeba k zaplnění 1 m3?

tenisový kurt: 18 x 36 m
krabička od sirek: 5 cm x 3,5 cm x 1,5 cm
hustota zlata: 19 300 kg/m3