Rubrika: příklady pro 9. ročník

9. ročník, elektromagnetismus, příklady pro 9. ročník

10 příkladů s elektromagnetickým vlněním

Urči frekvenci diody dálkového ovladače pokud využívá elektromagnetické vlnění s vlnovou délku 10 µm. Jak dlouho putuje vlna z televizního vysílače k vám domů? Jakou vlnovou délku má wi-fi signál, pokud pracuje na frekvenci 2,4 GHz? Jak se změní vlnová délka pro frekvenci 5 GHz? Mikrovlnky mohou rušit zařízení pracující na frekvenci 2,45 GHz. Jaká je tedy vlnová délka záření uvnitř? 1 světelný rok jeCELÝ PŘÍSPĚVEK

9. ročník, příklady pro 9. ročník

2 příklady pro deváťáky

Příklad s okem Okolní svět vnímáme díky paprskům světla. Paprsky světla se odráží o předměty kolem nás a prostřednictvím oka pak skládáme v mozku informace o tom jak vypadají. Jak dlouho se bude přenášet informace vyslaná dataprojektorem na plátno ve třídě? Znázorni a vyjádři v sekundách. Příklad s transformátorem Přečti si v učebnici, jakým pravidlem (vzorečkem) se řídí transformace elektrického napětí. Navrhni, jak bude vypadatCELÝ PŘÍSPĚVEK

9. ročník, elektromagnetismus, příklady pro 9. ročník

Příklady s elektromagnetickými vlnami

Technologie bezdrátového přenosu dat (Wi-Fi) funguje na frekvenci 2,4 GHz. Jaká je délka jedné vlny? S jakou ferkvencí musí kmitat zdroj vlnění v mikrovlnné troubě? Musí rychleji kmitat zdroj červeného nebo fialového světla? Kolikanásobný je rozdíl ve frekvenci kmitání mezi těmito zdroji?