Přehled fyzikálních veličin ZŠ

Veličina Označení Základní jednotka Proč?
Délka l m longitud
z řeckého: μέτρον (métrov)
Dráha s m
Čas t s tempus, time
lat. secundus – další v pořadí
Rychlost v m/s (km/h) velocity
Hmotnost m kg mass
řecky: χίλιοι (kílo) – tisíc
lat. gramma – malá váha
Objem V m3 Volume
Hustota ρ kg/m3 ?
teplota t °C temperature
Anders Celsius
Teplota T K Thermodynamic
Lord Kelvin
Síla F N Force
Isaac Newton
Tlak p Pa pressure
Blaise Pascal
Elektrický proud I A intensité de courant
André-Marie Ampère
Elektrické napětí U V ?
Alessandro Volta
Energie E J
Teplo Q J caloriQue
James Prescott Joule
Práce W J Work
Joule
Výkon P W Power
James Watt