Štítek: magnetismus

9. ročník, elektromagnetismus

Magnetická indukce

Jak už víme, vytváří pohybující se elektricky nabité částice magnetické pole. Za běžných podmínek, je toto pole velice slabé. Navíc je pohlcené izolací vodiče. zdroj: http://web.mit.edu Tento objev byl víceméně náhodný. Samozřejmě inspiroval další otázku. Jde to i obráceně? Tzn., vyvolá pohyb magnetu elektrický proud?

9. ročník, elektřina a magnetismus, elektromagnetismus

Magnetické pole

Přepis povídání z video příspěvku: Když vezmete kus dřeva a přiložíte ho k jinému kusu dřeva… nic se nestane. když vezmete kus žuly a položíte ho vedle jiného kamene… pořád nic. Ale když vezmete tenhle kus železa a položíte ho vedle jiného kusu železa… kouzlo! Tedy, magnet. Magnetické předměty mohou magicky přitahovat na dlouhé vzdálenosti protože generují magnetické, které se neviditelně rozprostírá kolem objektu. AleCELÝ PŘÍSPĚVEK

9. ročník, elektřina a magnetismus

Magnet

Magnet je látka, uvnitř které se nachází pohyblivé elektrické náboje. Tyto náboje svým pohybem vytváří elektrické proudy. Pohyb těchto částic ovlivňuje i své okolí. Vytváří něco jako vír. Takto aktivní okolí nazýváme magnetickým polem. Magnetické pole snadno znázorníme střelkou z kompasu. Ta je totiž lehounká, snadno se okolním prostředím zmagnetizuje a může se volně pohybovat. Ukáže nám tak, kudy směřují magnetické proudy. Všimněme si rozdíluCELÝ PŘÍSPĚVEK

9. ročník, elektromagnetismus, zajímavosti

Bezdrátový přenos elektrické energie

Elektrická energie se téměř výhradně přenáší prostřednictvím elektrických rozvodů. Jinými slovy od zdroje energie (například elektrárny) vede nějaký vodič až do koncového zařízení. Elektrifikaci světa započal v USA na přelomu 19. s 20. stoletím Nikola Tesla. Od samého počátku věřil tomu, že existuje a snil o tom, že objeví způsob jak přenášet eletktrickou energii bezdrátově a navíc, že bude možné ji získávat z atmosféry. KaždouCELÝ PŘÍSPĚVEK

9. ročník, elektromagnetismus

Elektromagnetické vlnění

Prostředí ve kterém žijeme je tvořeno obrovským množstvím částic. Jsou malé, poměrně blízko sebe. Pohyb každé částice vždy nějakým způsobem ovlivňuje své okolí. Elektromagnetické vlnění je pohyb vyvolán částicemi s elektrickým nábojem. Tento pohyb má 2 složky elektrickou a magnetickou. Na obrázku je znázorněna vlna jedním vybraným směrem. Ve skutečnosti se samozřejmě vlnění šíří všemi směry. Jako třeba na vodě. Zdroj se může pohybovat různouCELÝ PŘÍSPĚVEK

6. ročník, elektřina a magnetismus

3 otázky na téma magnetické pole

Čím je způsobeno magnetické pole? Pohybem elektronů. Magnetické pole si můžeme představit jako vír, který vtahuje věci, které se přiblíží do jeho okolí. Jak se magnetické pole projevuje? Přitažlivou silou na kovová tělesa ve svém okolí. Můžeme vysledovat i magnetické pole Země, když sledujeme kompas. Jak znázornit magnetické pole magnetu? Siločárami (indukčními čárami). Mohou posloužit například kovové piliny, které se nasypou v okolí magnetu. UspořádajíCELÝ PŘÍSPĚVEK

6. ročník, elektřina a magnetismus, zajímavosti

Magnetické pole Země

Evropská kosmická agentura připravila zatím nejpřesnější model gravitačního pole Země. Hodnoty, podle kterých byl tento model vytvořen, sbíral 2 roky satelit GOCE, který krouží na oběžné dráze kolem naší planety. Tvaru, který dobře vystihuje skutečný tvar planety říkáme GEOID. GEOID – model magnetického pole Země zdroj: http://www.esa.int/esaEO/ Magnetické pole Země je důležité pro zvířata Zvířata se v prostoru orientují díky tomu, že dokáží vycítit směrCELÝ PŘÍSPĚVEK