Rubrika: zvuk

8. ročník, příklady pro 8. ročník, zvuk

Příklad s kosatkou

Kosatky se mezi sebou dokáží dorozumívat na vzdálenost několik desítek km. Jak dlouho trvá než si kosatky vymění mezi sebou informaci? Kosatky plují směrem od sebe rychlostí 15 km/h v hloubce přibližně 1 km. Rychlost zvuku v moři zjistíš z následujícího grafu. By Nicoguaro – This file was derived from  SOFAR.png: , CC BY-SA 4.0, Link Image source: https://dailytimes.com.pk/

příklady pro 8. ročník, zvuk

4 příklady se zvukem

Jak daleko je překážka, od které se vrací ozvěna za 2 s? Mezi zábleskem a hromem jsme napočítali 12 sekund. Jak daleko je od nás bouřka? Odrazu zvuku používají sonary. Ty vysílají zvukové signály a zaznamenávají odrazy. Tímto způsobem se například mapuje mořské dno. Kolik údajů o hloubce lze naměřit během jedné minuty, pokud se rozhodneme skenovat dno Mariánského příkopu? (11,035 km) Za jak dlouhoCELÝ PŘÍSPĚVEK

8. ročník, zvuk

Zvuk II.

Všechno ve vesmíru je v neustálém pohybu. Když sledujme například hrneček na stole – jeví se nám stabilní a nehybný. Čaj v hrnečku má určitou teplotu. Teplota tělesa je dána pohybem částic, které ji tvoří. Má-li těleso nějakou teplotu větší než absolutní nula (-273,15 °C !!) znamená to, že je v pohybu. Tento pohyb není lidským okem zaznamenatelný. Výchylky jsou příliš malé. Ale jistě neníCELÝ PŘÍSPĚVEK

8. ročník, zvuk

Vlnění částic

Pohyb jedné částice má vždy za následek vliv na okolí. Částice (atomy, molekluly) jsou velice blízko sebe a narážejí do sebe. Každý pohyb má tedy důsledek i ve vzdálenějších místech od působiště. Intenzita pohybu pak rozhoduje, jak daleký rozsah bude. Zobrazit na celou obrazovku Jak vytváří kruhový pohyb vlny source: http://math.stackexchange.com/ Výsledek pohybu na vlně source: Google +EkainGarmendi