Den vědy a techniky v naší škole

Západočeská univerzita v Plzni připravila pro žáky naší školy a další zájemce o vědu z řad veřejnosti v rámci projektu Systematická podpora popularizace vědy ZČU interaktivní výstavu Den vědy a techniky přímo v prostorách školy. Akce se koná 29. 4. 2014. Žáci školy budou mít možnost interaktivní výstavu navštívit od 11 do 14 hodin. Pro rodiče, ostatní školy a veřejnost pak bude přístupná od 14 -17 hodin. Na výstavě uvidíte a můžete si vyzkoušet řadu exponátů, které vám přiblíží vědu z vybraných součástí Západočeské univerzity v Plzni populární a hravou formou.

Přijďte se podívat na zajímavou akci. Jste srdečně zváni.

Další informace naleznete zde v přiložené pozvánce (.pdf)

školní zpravodaj / 15.dub 2014 P. Němeček

5.května

Květnové povstání českého lidu

15.května

Den rodin

15.května

Krajské kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek v aule

28.května

Absolventský koncert žáků ZUŠ v aule

4.června

Závěrečný koncert žáků ZUŠ v aule

9.června

Závěrečné a postupové zkoušky v ZUŠ v aule

10.června

Vyhlazení obce Lidice

10.června

Závěrečné a postupové zkoušky v ZUŠ v aule

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

nejbližší prázdniny:
za 1 den
Velikonoční prázdniny

Od školního roku 2012/2013 otevíráme ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) pro žáky od 2. až do 9. ročníku.

Evropské centrum jazykových zkoušek

"Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. " (Dalajláma)

info@zsvltava.cz   |   tel: 38 5524 203   |   www.zsvltava.cz toplist

Veřejný profil zadavatele EDGERING | x4u.cz | 2003-2014