22.října

Podzimní koncert žáků ZUŠ v aule

3.prosince

Mikulášský koncert žáků ZUŠ v aule

14.prosince

Vánoční koncert sborů (Piccolo, Da Capo, Canzonetta) - KSOJ Č. B. v 17.00

17.prosince

Vánoční koncert pro MŠ v aule

21.ledna

Pololetní koncert žáků ZUŠ v aule

25.února

Přehlídka komorní a souborové hry žáků ZUŠ v aule

25.března

Jarní koncert žáků ZUŠ v aule

29.dubna

Absolventský koncert žáků ZUŠ v aule

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

nejbližší prázdniny:
za 28 dní
Den boje za svobodu a demokracii

Od školního roku 2012/2013 otevíráme ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) pro žáky od 2. až do 9. ročníku.

Evropské centrum jazykových zkoušek

"Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. " (Dalajláma)

info@zsvltava.cz   |   tel: 38 5524 203   |   www.zsvltava.cz toplist

Veřejný profil zadavatele EDGERING | x4u.cz | 2003-2014