28.ledna

Školní kolo ve hře na dechové a bicí nástroje v aule

25.února

Přehlídka komorní a souborové hry žáků ZUŠ v aule

8.března

Mezinárodní den žen

19.března

Vstup ČR do NATO

25.března

Jarní koncert žáků ZUŠ v aule

28.března

Den učitelů

7.dubna

Den vzdělanosti

23.dubna

DPS Da Capo v Bratislavě - mezinárodní festival Slovakia Cantat 23. - 26. 4. 2015

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

nejbližší prázdniny:
za 93 dní
Svátek práce

Od školního roku 2012/2013 otevíráme ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) pro žáky od 2. až do 9. ročníku.

Evropské centrum jazykových zkoušek

"Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. " (Dalajláma)

info@zsvltava.cz   |   tel: 38 5524 203   |   www.zsvltava.cz toplist

Veřejný profil zadavatele EDGERING | x4u.cz | 2003-2014