Zápis do 1. tříd v roce 2017

Ředitel ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská 3, České Budějovice stanovil podle § 36. odst. 4 zákona 561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:

  • 6. dubna 2017 (čtvrtek) 14.00 - 18.00 hodin
  • 7. dubna 2017 (pátek) 14.00 - 18.00 hodin

Zápis se týká dětí, které bydlí v těchto ulicích spádového obvodu:

Bezdrevská, Dlouhá, Fr. Ondříčka, Hirzova, Husova tř. (jen sudá čísla od č. 106), J. Boreckého, Jizerská, J. Kolářové, Krčínova, Labská, Na Jízdárně, Otavská, Písecká, Rybniční, U Bašty, U Hvízdala, U Staré Trati, Vodňanská, České Vrbné

Více informací naleznete v přiložených dokumentech:

školní zpravodaj / 24.led 2017 ředitel školy

1.března

Poslední den pro odevzdání závazné přihlášky na ředitelství SŠ

6.března

Jarní prázdniny

8.března

Mezinárodní den žen

19.března

Vstup ČR do NATO

20.března

Třídní schůzky

28.března

Den učitelů

29.března

Jarní koncert žáků ZUŠ v aule

6.dubna

Zápis do 1. tříd v roce 2017

7.dubna

Den vzdělanosti

Zápis do 1. tříd v roce 2017

24.dubna

Konzultační odpoledne 1. st

26.dubna

Absolventský koncert žáků ZUŠ v aule

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

nejbližší prázdniny:
za 8 dní
Jarní prázdniny

Od školního roku 2012/2013 otevíráme ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) pro žáky od 2. až do 9. ročníku.

Evropské centrum jazykových zkoušek

"Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. " (Dalajláma)

info@zsvltava.cz   |   tel: 38 5524 203   |   www.zsvltava.cz toplist

Veřejný profil zadavatele EDGERING | x4u.cz | 2003-2014