Den otevřených dveří a vánoční jarmark - ohlédnutí za akcí

Několik stovek návštěvníků přišlo dne 10. prosince 2018 na Den otevřených dveří spojený s vánočním jarmarkem. Všichni návštěvníci, mezi kterými byli kromě rodičů, bývalých žáků a učitelů i zájemci o vzdělávání v naší škole od příštího školního roku, měli možnost nahlédnout do tříd 1. a 2. stupně, odborných učeben, informačního centra, auly, školní jídelny a družiny. Žáci vyráběli v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností, kroužcích i školní družině různé drobné předměty (svíčky, ozdoby, stojánky, perníčky apod.), které prezentovali a prodávali za symbolickou cenu návštěvníkům. Jarmarku se zúčastnili tradičně jako hosté i členové spolku Autisté jihu. V 17 hodin vystoupil náš dětského pěveckého sboru Canzonetta. Věříme, že celá akce přispěla k lepšímu poznání školy a také navodila vánoční atmosféru před blížícími se svátky.

1912182732313243410354213063337207152831811392538362613225170291614922

školní zpravodaj / 12.pro 2018 P. Němeček

18.prosince

Vánoční výchovný koncert pro MŠ v aule

Slavnostní koncert s Hudbou hradní stráže a Policie ČR - kostel Palackého náměstí ČB - Canzonetta

19.prosince

Vánoční koncert Canzony - Kostel sv. Mikuláše ČB

21.prosince

Vánoční koncert DPS Piccolo, Da Capo - KSOJ ČB

22.prosince

Vánoční prázdniny

3.ledna

Ředitelské volno

29.ledna

Pololetní koncert žáků ZUŠ v aule

1.února

Pololetní prázdniny

4.února

Jarní prázdniny

11.února

Evaluační pohovor za účasti rodičů a žáků

13.února

Evaluační pohovor za účasti rodičů a žáků

26.února

Přehlídka žáků pěveckého oddělení v aule

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

nejbližší prázdniny:
za 7 dní
Vánoční prázdniny

"Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. " (Dalajláma)

info@zsvltava.cz   |   tel: 38 5524 203   |   www.zsvltava.cz toplist

Veřejný profil zadavatele EDGERING | x4u.cz | 2003-2014