Zápis do 1. tříd v roce 2019

Ředitel ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská 3, České Budějovice stanovil podle § 36. odst. 4 zákona 561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:

  • 4. dubna 2019 (čtvrtek) 14.00 - 18.00 hodin
  • 5. dubna 2019 (pátek) 14.00 - 17.00 hodin

Zápis se týká dětí, které bydlí v těchto ulicích spádového obvodu:

Bezdrevská, Dlouhá, Fr. Ondříčka, Hirzova, Husova tř. (jen sudá čísla od č. 106), J. Boreckého, Jizerská, J. Kolářové, Krčínova, Labská, Na Jízdárně, Otavská, Písecká, Rybniční, U Bašty, U Hvízdala, U Staré Trati, Vodňanská, České Vrbné

K přihlášení a rezervaci času zápisu můžete využít portál http://zapiszscb.c-budejovice.cz.

Tento portál bude zprovozněn od 4. 3. do 30. 3. 2019.

Více informací:

školní zpravodaj / 14.úno 2019 ředitel školy

26.února

Přehlídka žáků pěveckého oddělení v aule

5.března

Přehlídka komorní a souborové hry v aule

8.března

Mezinárodní den žen

18.března

Konzultační odpoledne 2.st

19.března

Vstup ČR do NATO

26.března

Jarní koncert žáků ZUŠ v aule

28.března

Den učitelů

4.dubna

Zápis do 1. ročníku

5.dubna

Zápis do 1. ročníku

7.dubna

Den vzdělanosti

18.dubna

Velikonoční prázdniny

30.dubna

Absolventský koncert žáků ZUŠ v aule

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

nejbližší prázdniny:
za 54 dní
Velikonoční prázdniny

"Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. " (Dalajláma)

info@zsvltava.cz   |   tel: 38 5524 203   |   www.zsvltava.cz toplist

Veřejný profil zadavatele EDGERING | x4u.cz | 2003-2014