Pozvánka do AJG

Žáci naší školy se v tomto školním roce opět zúčastní se svými výkresy výstavy výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol.

Výstava začíná 1. dubna 2015 vernisáží a potrvá do 19. dubna 2015. Přijďte se podívat na práci vašich dětí do krásného prostředí zámecké jízdárny ( vstup volný).

školní zpravodaj / 26.bře 2015 A. Kittelová

7.dubna

Den vzdělanosti

14.dubna

OK pěvecké soutěže Jihočeský zvonek v aule

17.dubna

Celostátní kolo s sólovém a komorním zpěvu v Turnově

23.dubna

DPS Da Capo v Bratislavě - mezinárodní festival Slovakia Cantat 23. - 26. 4. 2015

29.dubna

Absolventský koncert žáků ZUŠ v aule

30.dubna

Zlivská kytara

5.května

Květnové povstání českého lidu

9.května

Canzonetta - Vltavské Cantare 7. - 10. 5.

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

nejbližší prázdniny:
za 5 dní
Velikonoční prázdniny

Od školního roku 2012/2013 otevíráme ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) pro žáky od 2. až do 9. ročníku.

Evropské centrum jazykových zkoušek

"Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. " (Dalajláma)

info@zsvltava.cz   |   tel: 38 5524 203   |   www.zsvltava.cz toplist

Veřejný profil zadavatele EDGERING | x4u.cz | 2003-2014