Zápis do 1. tříd v roce 2015

Ředitel ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská 3, České Budějovice stanovil podle § 36. odst. 4 zákona 561/2004 Sb.

dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:

22. ledna 2015 (čtvrtek) 14.00 - 18.00 hodin
23. ledna 2015 (pátek) 14.00 - 18.00 hodin

Podrobné informace k zápisu budou k dispozici na těchto stránkách, ve vestibulu školy a v MŠ na sídlišti Vltava začátkem měsíce ledna.

školní zpravodaj / 16.pro 2014 Mgr. P. Němeček, ředitel školy

21.ledna

Pololetní koncert žáků ZUŠ v aule

22.ledna

Zápis do 1. tříd v roce 2015

23.ledna

Zápis do 1. tříd v roce 2015

27.ledna

Školní kolo ve hře na dechové a bicí nástroje v aule

28.ledna

Školní kolo v sólovém a komorním zpěvu v aule

25.února

Přehlídka komorní a souborové hry žáků ZUŠ v aule

25.března

Jarní koncert žáků ZUŠ v aule

23.dubna

DPS Da Capo v Bratislavě - mezinárodní festival Slovakia Cantat 23. - 26. 4. 2015

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

Od školního roku 2012/2013 otevíráme ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) pro žáky od 2. až do 9. ročníku.

Evropské centrum jazykových zkoušek

"Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. " (Dalajláma)

info@zsvltava.cz   |   tel: 38 5524 203   |   www.zsvltava.cz toplist

Veřejný profil zadavatele EDGERING | x4u.cz | 2003-2014