Den otevřených dveří spojený s vánočním jarmarkem

se uskuteční v pondělí 12. 12. 2016 od 16.00 do 18.30 hodin. Všichni mají možnost nahlédnout do tříd 1. stupně, ZUŠ, oddělení školní družiny, odborných pracoven 2. stupně, informačního centra, auly, školní jídelny a kuchyně. V řadě místností lze vyzkoušet různé činnosti a různé prostředky výuky. V 17 hodin zazpívá na školním dvoře pod vánočním stromečkem dětský pěvecký sbor Canzonetta. Po celou dobu bude probíhat vánoční jarmark.

Srdečně zveme všechny rodiče stávajících i budoucích žáků a přátele školy. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pozvánka Jarmark

školní zpravodaj / 2.pro 2016

12.prosince

Vystoupení na Vánočním jarmarku - Canzonetta

14.prosince

Vánoční koncert Da Capa v DD Máj

16.prosince

Vánoční koncert - Piccolo, Da Capo - KSOJ ČB

18.prosince

Vánoční koncert s JF v KSOJ ČB - Canzonetta, Vox novus

23.prosince

Vánoční prázdniny

25.ledna

Pololetní koncert žáků ZUŠ v aule

3.února

Pololetní prázdniny

6.února

Evaluační pohovory

8.února

Evaluační pohovory

15.února

Přehlídka žáků pěveckého oddělení v aule

22.února

Přehlídka komorní a souborové hry v aule

6.března

Jarní prázdniny

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

nejbližší prázdniny:
za 12 dní
Vánoční prázdniny

Od školního roku 2012/2013 otevíráme ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) pro žáky od 2. až do 9. ročníku.

Evropské centrum jazykových zkoušek

"Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. " (Dalajláma)

info@zsvltava.cz   |   tel: 38 5524 203   |   www.zsvltava.cz toplist

Veřejný profil zadavatele EDGERING | x4u.cz | 2003-2014