Vítejte na stránkách základní a základní umělecké školy v Českých Budějovicích. Naše škola se nachází na sídlišti Vltava a proto se jí tady u nás říká zkráceně ZŠ VLTAVA. Ve 36 třídách máme 817 žáků na ZŠ a 310 žáků na ZUŠ.

Organizace výuky a provoz školy od 4. 1. 2021

Provoz základní školy a školní družiny

Od pondělí 4. 1. 2021 se omezuje prezenční výuka. Bude povinná pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Bude probíhat dle platného rozvrhu. Při hudební výchově je zakázán zpěv a tělesná výchova bude probíhat formou procházek venku. Sportovní činnost je též zakázána. Pro žáky ostatních ročníků bude povinná distanční výuka. Její rozvrh bude stejný jako obvykle při distanční výuce (připomenou třídní učitelé). Žáci budou mít povinnost se zúčastňovat jednak videokonferecí a jednak reagovat dle rozvrhu na úkoly zadávané učiteli.
Pro žáky 1. a 2. ročníků bude otevřena školní družina s obvyklým ranním i odpoledním provozem.

Při pobytu ve škole a školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

  • pro všechny žáky a zaměstnance školy je stanovena povinnost nosit roušky (je vhodné jich mít s sebou více na výměnu)
  • je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, rozestupy, větrání…)
  • výuka a činnost ve školní družině probíhá v homogenních skupinách (kolektivy různých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech

Dále jsou ve škole umožněny prezenční individuální konzultace pro všechny žáky (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, popř. zákonný zástupce). Konzultace bude prováděna pouze na vyzvání a po domluvě s pedagogem nebo psychologem s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz základní umělecké školy

Výuka je poskytována pouze distanční formou dle upraveného rozvrhu (seznámí vyučující).

Provoz školní jídelny

Stravování pro žáky 1. a 2. ročníku je v době od 11.45 h do 13.30 h bez omezení. Žáci těchto ročníků využívají pouze jídelnu č. 1. Ostatní žáci si mohou ve školní jídelně odebrat dotovaný oběd pouze do jídlonosiče přes vydávací okénko v jídelně č. 2 a to v době od 11.45 h do 13.30 h.

Při návštěvě školní jídelny je nezbytné dodržet následující podmínky:

  • mít nasazenou roušku mimo dobu konzumování stravy
  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky
  • stoly obsazovat maximálně dvěma žáky nebo dle pokynů pedagogů

Obědy budou všem žákům (evidovaným strávníkům) 1. a 2. ročníků automaticky od 4. 1. 2021 přihlášeny. Ostatním žákům budou naopak obědy automaticky odhlášeny. Pro jejich odběr do jídlonosiče je nutné školní jídelnu kontaktovat a oběd přihlásit.

Provoz školního poradenského pracoviště

Individuální práce s klientem ve školském poradenském pracovišti (psychologové, výchovní poradci, sociální a speciální pedagog ...) je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském pracovišti.


nejbližší prázdniny za: 9 dní Pololetní prázdniny

27. ledna

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

29. ledna

Pololetní prázdniny

15. února

Jarní prázdniny

8. března

Mezinárodní den žen

19. března

Vstup ČR do NATO

28. března

Den učitelů

1. dubna

Velikonoční prázdniny

7. dubna

Den vzdělanosti

8. dubna

Zápis do 1. ročníku

9. dubna

Zápis do 1. ročníku

1. května

Svátek práce

5. května

Květnové povstání českého lidu

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Další projekty

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

V rámci projektu byla provedena oprava koupelny a 2 šaten, které tvoří zázemí sportoviště školy. Škola disponuje 3 tělocvičnami a venkovním sportovním areálem (hřiště na kopanou, atletická dráha, doskočiště, vržiště, hřiště na beach volejbal). Výsledkem je plně funkční, hygienicky a esteticky odpovídající a provozně efektivní koupelna a 2 šatny. Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z Dotačního programu Podpora sportu.

Celkové náklady: 1.323.740,- Kč    Přidělená dotace: 550.000,- Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 20.1.2021