Vítejte na stránkách základní a základní umělecké školy v Českých Budějovicích. Naše škola se nachází na sídlišti Vltava a proto se jí tady u nás říká zkráceně ZŠ VLTAVA. Ve 35 třídách máme 837 žáků na ZŠ a 310 žáků na ZUŠ.

Uzavření školy - informace

Vláda svým rozhodnutím ze dne 10. 3. 2020 zakázala osobní přítomnost žáků v základních školách. Z tohoto důvodu zůstane od 11. 3. 2020 do odvolání škola pro žáky uzavřena. V provozu nebude ani školní družina, ZUŠ zůstává pro žáky rovněž uzavřena. Stravování žáků ve školní jídelně není zatím rovněž možné. Obědy byly všem žákům hromadně od 11. 3. 2020 odhlášeny.

  • Probíhající lyžařský kurz v Krkonoších se neruší.
  • Třídní schůzky plánované na 16. 3. 2020 se konat nebudou.
  • Doporučujeme, aby se žáci podle pokynů svých učitelů připravovali doma s využitím učebnic, pracovních sešitů a elektronických materiálů.
  • Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy bude vydávat denně od 8.00 do 11.00 hodin paní O. Hlaváčová v místnosti č. 121 (přízemí) nebo paní M. Reitzová v místnosti č. 111 (přízemí).

  • V případě nových informací vás budeme včas informovat.

Nová a velmi důležitá informace k zápisu do 1. ročníku ze dne 24. 3. 2020:

Vzhledem k tomu, že Magistrát města Č. Budějovic, odbor školství a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy doporučil školám dne 24. 3. 2020 změnit termíny zápisu, upravuje tyto i naše škola. Zápis proběhne dne 16. a 17. 4. 2020 bez dětí i rodičů (termín je stanoven jen s ohledem na běžící lhůty správního řádu). Všechny ostatní informace a pokyny zůstávají v platnosti. Souhrnná informace k zápisu je zveřejněna na jiném místě těchto stránek a u vstupních dveřích do školy.

Nová informace ze dne 18. 3. 2020:

Od 19. 3. 2020 dochází k dalšímu omezení vstupu do školy pro její návštěvníky a to na dobu od 8.00 do 11.00 h. Každou návštěvu je nutné hlásit na vrátnici a zde je nutné také vyčkat příchodu příslušného zaměstnance. Materiály pro učitele a žáky nechávejte nebo vyzvedávejte rovněž na vrátnici.

Nová informace ze dne 17. 3. 2020:

Vzhledem k nepříznivému vývoji koronavirové pandemie je od 18. 3. 2020 omezen provoz ve škole. Škola je otevřena každý den od 8.00 do 14.00 hodin. Žádáme všechny, aby řešili se školou své záležitosti především telefonicky nebo e-mailovou poštou a školu osobně navštěvovali jen v nutných případech. Při osobní návštěvě použijte ochrannou roušku nebo jinou ochranu překrývající ústa a nos.

Nová informace ze dne 13. 3. 2020:

Vzdělávací zájezd do V. Británie s odjezdem 23. 3. 2020 se ruší. O finančním vyrovnání jednáme s příslušnou CK a bude provedeno postupně.

Nová informace ze dne 12. 3. 2020:

Probíhající lyžařský kurz v Krkonoších bude dokončen dle původního harmonogramu. Žáci se vrátí do Č. Budějovic v neděli v odpoledních hodinách.

Informace pro k pronájmu tělocvičen:

S účinností od 13. 3. 2020 od 8.00 h se uzavírají všechny tělocvičny ZŠ a to do odvolání. Vstup na čip dveřmi u školní jídelny nebude od tohoto okamžiku možný.

Školní psychologové budou v době epidemie poskytovat pouze telefonické konzultace v obvyklých časech.
Mgr. Edita Nevoralová – tel. 774805276, e-mail: enevoralova@wo.cz
Mgr. Bohuslav Jäger – tel. 773622502, e-mail: psychosluzby@email.cz.

Důležité upozornění k zápisu do 1. ročníku:

  • bez ohledu na epidemiologickou situaci je nutné se zaregistrovat do 31. 3. 2020 k zápisu na stránkách el. zápisu (http://zapiszscb.c-budejovice.cz)
  • zájemci o třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy kromě registrace vyplní ještě přihlášku do ZUŠ na portále http://www.izus.cz s tím, že do poznámky uvedou zájem o RVHV; v případě nejasností můžete kontaktovat V. Míkovou:
    e-mail - mikova@zsvltava.cz nebo mobil 607 770 388.

Registrace je v současné době velmi důležitá, neboť tím získáme kontakt a přehled o zájmu zapsat se do naší školy. To pak můžeme využít k informování zákonných zástupců o změnách v systému zápisu, které by mohly v souvislosti s epidemiologickou situací nastat.

Opatření MŠMT:

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skol-od-11320_18696_1.html

Opatření MŠMT ze dne 12. 3. 2020 - stav nouze:

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr


Školní zpravodaj 8.4.2020, lichý týden

123..78

9. dubna

Velikonoční prázdniny

28. dubna

Absolventský koncert žáků ZUŠ v aule

1. května

Svátek práce

4. května

Fotografování tříd - 2. stupeň

5. května

Květnové povstání českého lidu

7. května

Fotografování tříd - 1. stupeň

8. května

Den osvobození

Den vítězství

15. května

Den rodin

ZUŠ Open 2020 - 4. ročník

25. května

Ročníkové zkoušky žáků ZUŠ (25. - 29. 5. 2020) v aule

Třídní schůzky

nejbližší prázdniny za: 1 den Velikonoční prázdniny

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 8.4.2020