Přijímací řízení do ZUŠ na školní rok 2016/2017

Vážení rodiče, milé děti,

dovolujeme si Vás pozvat k přijímacím talentovým zkouškám pro studium v hudebním (HO) či literárně dramatickém oboru (LDO) základní umělecké školy, které se konají vždy v pondělí 18. a 25. dubna a 2., 9. a 16. května od 15:00 – 17:00 hod. v budově ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, pavilon ZUŠ, 1. patro, č. dveří 94 – Mgr. Václava Míková. Možno též zavolat na tel. 385 702 120 nebo 607 770 388 a domluvit si jiný termín.

Co vás u zkoušek čeká? Zazpívat libovolnou písničku, zopakovat vytleskáním jednoduchý rytmus – HO. Zarecitovat jednoduchou báseň nebo předvést krátkou scénku – LDO.

V hudebním oboru se vyučují tyto předměty: přípravná hudební výchova - pro děti předškolního věku či žáky 1. tříd ZŠ, klavír, elektrické klávesy, housle, kontrabas, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, baskřídlovka, tuba, kytara, bicí nástroje, sólový zpěv a sborový zpěv : Piccolo (6 - 8 let), Da Capo (8 – 12 let), Canzonetta (12 – 18 let). V literárně - dramatickém oboru se vyučují tyto předměty: přípravná dramatická výchova – pro žáky 1. tříd ZŠ, dramatická průprava, dramatická výchova, přednes, divadelní průprava, práce s textem.

školní zpravodaj / 4.dub 2016 V. Míková

5.května

Květnové povstání českého lidu

6.května

Zlivská kytara

8.května

Den osvobození

12.května

KK pěvecké soutěže Jihočeský zvonek - DDM Strakonice

13.května

Novohradská flétna

15.května

Den rodin

25.května

Závěrečný koncert žáků ZUŠ v aule

30.května

Ročníkové zkoušky v ZUŠ (30. 5. - 3. 6. 2016) v aule

Třídní schůzky

10.června

Vyhlazení obce Lidice

11.června

Da Capo na celostátní přehlídce pěveckých sborů Světlo za Lidice 2016

27.června

Den památky obětí komunistického režimu

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

nejbližší prázdniny:
za 3 dny
Den osvobození

Od školního roku 2012/2013 otevíráme ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) pro žáky od 2. až do 9. ročníku.

Evropské centrum jazykových zkoušek

"Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. " (Dalajláma)

info@zsvltava.cz   |   tel: 38 5524 203   |   www.zsvltava.cz toplist

Veřejný profil zadavatele EDGERING | x4u.cz | 2003-2014