Převody jednotek obsahu a objemu

Postupujeme stejně jako u základních převodů s jedním rozdílem. Musíme zohlednit prostor.

1 m = 100 cm
1 m2 = 100 cm . 100 cm = 10 000 cm2
1 m3 = 100 cm . 100 cm . 100 cm = 1 000 000 cm3

Dva příklady na převod jednotek objemu:

39 dm3 = ? cm3

1 dm = 10 cm
1 dm3 = 10 cm . 10 cm . 10 cm = 1000 cm3

Převádím z větší na menší > posouvám desetinnou čárku doprava.
39 dm3 = 39 000 cm3

2,5 dm3 = ? m3

1 m = 10 dm
1 m3 = 10 dm . 10 dm . 10 dm = 1 000 dm3

Převádím z menší na větší < posouvám desetinnou čárku doleva. 2,5 dm3 = 0,0025 m3

Převody jednotek objemu můžeš natrénovat zde.