Štítek: zákony

7. ročník, síla

Newtonovy zákony

Zákon setrvačnosti Těleso setrvává v klidu, nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit. Zákon akce a reakce Tělesa na sebe působí vždy stejně velkými silami, které mají opačný směr. Zákon síly Na působení síly reaguje těleso zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. zdroj: Isaac Newton (1687)

7. ročník

Archimédův zákon

Archimédés ze Syrakus žil v Řecku před více než 2200 lety. Jako první dal dohromady závěr pozorování o souhře chování těles a kapaliny, do které se těleso ponořuje. Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, rovnající se tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část tělesa. Čím je pro nás Archimédův zákon zajímavý? Asi nejdůležitější je tato pasáž: „tíze kapaliny stejného objemu“. Ve vztahu kCELÝ PŘÍSPĚVEK