Rubrika: elektromagnetismus

9. ročník, elektromagnetismus, příklady pro 9. ročník

10 příkladů s elektromagnetickým vlněním

Urči frekvenci diody dálkového ovladače pokud využívá elektromagnetické vlnění s vlnovou délku 10 µm. Jak dlouho putuje vlna z televizního vysílače k vám domů? Jakou vlnovou délku má wi-fi signál, pokud pracuje na frekvenci 2,4 GHz? Jak se změní vlnová délka pro frekvenci 5 GHz? Mikrovlnky mohou rušit zařízení pracující na frekvenci 2,45 GHz. Jaká je tedy vlnová délka záření uvnitř? 1 světelný rok jeCELÝ PŘÍSPĚVEK

9. ročník, elektromagnetismus, Polovodiče

Jak funguje dioda a tranzistor

Tranzistor je elektronická součástka tvořena polovodiči. Tuto součástku najdeme v každém elektronickém zařízení. Dá se říct, že má na svědomí funkci veškerých elektronických přístrojů. V roce 1956 byla za její objev udělena Nobelova cena za fyziku. Pokud bychom chtěli velmi zjednodušeně popsat funkci tranzistoru, můžeme říct, že má za úkol spínat a rozepínat elektrický obvod. Je to tedy svým způsobem spínač. Narozdíl od svých mechanickýchCELÝ PŘÍSPĚVEK

9. ročník, elektromagnetismus

Magnetická indukce

Jak už víme, vytváří pohybující se elektricky nabité částice magnetické pole. Za běžných podmínek, je toto pole velice slabé. Navíc je pohlcené izolací vodiče. zdroj: http://web.mit.edu Tento objev byl víceméně náhodný. Samozřejmě inspiroval další otázku. Jde to i obráceně? Tzn., vyvolá pohyb magnetu elektrický proud?

9. ročník, elektřina a magnetismus, elektromagnetismus

Magnetické pole

Přepis povídání z video příspěvku: Když vezmete kus dřeva a přiložíte ho k jinému kusu dřeva… nic se nestane. když vezmete kus žuly a položíte ho vedle jiného kamene… pořád nic. Ale když vezmete tenhle kus železa a položíte ho vedle jiného kusu železa… kouzlo! Tedy, magnet. Magnetické předměty mohou magicky přitahovat na dlouhé vzdálenosti protože generují magnetické, které se neviditelně rozprostírá kolem objektu. AleCELÝ PŘÍSPĚVEK

9. ročník, elektromagnetismus, zajímavosti

Bezdrátový přenos elektrické energie

Elektrická energie se téměř výhradně přenáší prostřednictvím elektrických rozvodů. Jinými slovy od zdroje energie (například elektrárny) vede nějaký vodič až do koncového zařízení. Elektrifikaci světa započal v USA na přelomu 19. s 20. stoletím Nikola Tesla. Od samého počátku věřil tomu, že existuje a snil o tom, že objeví způsob jak přenášet eletktrickou energii bezdrátově a navíc, že bude možné ji získávat z atmosféry. KaždouCELÝ PŘÍSPĚVEK

9. ročník, elektromagnetismus, příklady pro 9. ročník

Příklady s elektromagnetickými vlnami

Technologie bezdrátového přenosu dat (Wi-Fi) funguje na frekvenci 2,4 GHz. Jaká je délka jedné vlny? S jakou ferkvencí musí kmitat zdroj vlnění v mikrovlnné troubě? Musí rychleji kmitat zdroj červeného nebo fialového světla? Kolikanásobný je rozdíl ve frekvenci kmitání mezi těmito zdroji?