Skip to main content

Příklad s kosatkou

Kosatky se mezi sebou dokáží dorozumívat na vzdálenost několik desítek km. Jak dlouho trvá než si kosatky vymění mezi sebou informaci? Kosatky plují směrem od sebe rychlostí 15 km/h v hloubce přibližně 1 km. Rychlost zvuku v moři zjistíš z následujícího grafu.

Underwater speed of sound.svg
By Nicoguaro – This file was derived from  SOFAR.png, CC BY-SA 4.0, Link

Image source: https://dailytimes.com.pk/

4 příklady se zvukem

  1. Jak daleko je překážka, od které se vrací ozvěna za 2 s?
  2. Mezi zábleskem a hromem jsme napočítali 12 sekund. Jak daleko je od nás bouřka?
  3. Odrazu zvuku používají sonary. Ty vysílají zvukové signály a zaznamenávají odrazy. Tímto způsobem se například mapuje mořské dno. Kolik údajů o hloubce lze naměřit během jedné minuty, pokud se rozhodneme skenovat dno Mariánského příkopu? (11,035 km)
  4. Za jak dlouho uslyšíme dopadnout kámen na dno Macochy v hloubce 138,4 m?

Jelikož má gravitační konstanta Země formát tíhového zrychlení, nejedná se u volného pádu o pohyb rovnoměrný, ale pohyb rovnoměrně zrychlený.

Dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu určíme podle vztahu:

    \[ s=\frac{1}{2}at^2  \]

pro volný pád a = g

Můžeme tedy vyjádřit čas:

    \[ t=\sqrt\frac{2s}{g} \]


Obrázek propasti Macocha z úvodu byl vypůjčen ze serveru: Život na cestách

toplist