Štítek: pod mikroskopem

7. ročník, síla, zajímavosti

Třecí síla

Třecí síla určuje velikost vzájemného působení ploch těles, které se spolu dotýkají. Vzájemné působení vyplývá ze skutečnosti, že žádná plocha není dokonale rovná a hladká. Pohár na obrázku se našemu oku jeví jako dokonale hladký. Pokud bychom se podívali speciálním mikroskopem, zjistili bychom, že ve skutečnosti vypadá povrch asi následovně: Na obrázku je vidět 2 mm x 2 mm zdánlivě hladkého poniklovaného povrchu v přiblíženíCELÝ PŘÍSPĚVEK

6. ročník, těleso a látka

Pevná látka v kapalině

Toto video znázorňuje, co se děje při setkání pevné a kapalné látky z pohledu atomů/molekul. Ve skutečnosti je tento proces velice rychlý a odehrává se mezi obrovským počtem stavebních částic. Částice jsou k sobě přitahovány a párují se díky opačnému náboji. V kostičce, která by měla rozměry 1 cm x 1 cm x 1 cm je přibližně 2 . 10 19 molekul. Led ve voděCELÝ PŘÍSPĚVEK