Archiv rubriky: světlo

9. ročník, Atomy a záření, světlo

Záření (radiace) atomů

Všechno v přírodě je v neustálém pohybu. Pohyb je projevem vnitřní energie. Vnitřní energie je výslednice pohybových a polohových energií částic. V neustálém pohybu jsou také částice, z nichž jsou atomy tvořeny. Elektrony krouží obrovskými rychlostmi kolem jádra na předem stanovených drahách. Těmto – orbitám – oběžnicím říkáme valenční vrstvy. Čím dále je elektron od jádra, tím větší energii má/potřebuje k udržení v dané hladině.Continue reading

7. ročník, světlo

Odraz a lom světla – simulace

Na této adrese je k dispozici skvělý simulátor odrazu a lomu světla. Aktivity Vytvoř návrh vlastní laserové show. Vymodeluj situace: Chlapec si na prosluněné pláži hraje s lupou. Zamračená obloha. Slunečný den v okolí fontány. Vytvoř model pro zobrazení tělesa spojkou. Vytvoř model pro zobrazení tělesa rozptylkou. Znázorni rozklad světla na hranolu. Sestav čočky tak, aby ti vznikl paprsek podobný laseru. Znázorni, jak paprsky pronikajíContinue reading

9. ročník, světlo, zajímavosti

Proč hrají bubliny všemi barvami?

Hra barev, která se rozehrává na povrchu mýdlových bublin, nebo olejových skvrn je způsobena nepravidelným povrchem. Světlo dopadající na povrch částečně prochází skrz, ale určitá část se odrazí. Bílé světlo je ve svazek vlnění různé vlnové délky (od 400 – 800 nm). Pokud se šíří společně, vnímáme tento barevný svazek jako bílý. Narazí-li svazek na překážku, odráží se některé vlnové délky dříve než ostatní. SvazekContinue reading

7. ročník, světlo

Odraz a lom světla

Přestože je světlo energie, kterou si můžeme představit jako „chvění prostoru“, tak díky obrovské rychlosti, kterou se šíří, získává během pohybu hmotnost – má vlastnosti jakoby se jednalo o pohyb částice. Tuto částici, nebo spíše moment kdy má světlo hmotnost, nazýváme foton. Díky tomu se světlo může odrážet nebo lámat. Simulátor odrazu a lomu světla Interactive model by: by Rick Reed (http://interactagram.com/physics/optics/refraction/) slovníček refract –Continue reading

7. ročník, světlo, zajímavosti

Optika / světlo

Světlo je elektro-magnetické záření. Jedná se o formu energie. Zajímavé je, že se z místa na místo šíří vždy nejkratší možnou vzdálenosti, která existuje – tedy přímočaře. Pohybuje se maximální rychlostí, kterou lze ve vesmíru dosáhnout. Může si to dovolit díky tomu, že fotony, tedy částice tvořící světlo, mají nulovou hmotnost. Rychlost světla dostala své vlastní označení veličiny: c = 299 792 458 m/s ~Continue reading