Štítek: elektřina

9. ročník, elektromagnetismus, Polovodiče

Jak funguje dioda a tranzistor

Tranzistor je elektronická součástka tvořena polovodiči. Tuto součástku najdeme v každém elektronickém zařízení. Dá se říct, že má na svědomí funkci veškerých elektronických přístrojů. V roce 1956 byla za její objev udělena Nobelova cena za fyziku. Pokud bychom chtěli velmi zjednodušeně popsat funkci tranzistoru, můžeme říct, že má za úkol spínat a rozepínat elektrický obvod. Je to tedy svým způsobem spínač. Narozdíl od svých mechanickýchCELÝ PŘÍSPĚVEK

6. ročník, elektřina a magnetismus, zajímavosti

Hromy a blesky

Blesk je světelný projev bouřlivé cesty elektricky nabitých částic do místa, které je opačně nabité. Přestože trvá jen velmi krátkou dobu, uvolní obrovské množství energie. Blesk si vybírá opačné místo podle pravidel, která nám zatím nejsou úplně známá. Je známá řada případů, kdy blesk udeřil vedle domu, na kterém byl bleskosvod. Úderem blesku už zahynul nejeden člověk. Důvodem může být fakt, že místem, kde seCELÝ PŘÍSPĚVEK

elektřina a magnetismus, energie, zajímavosti

Největší solární elektrárna

Nachází se v Californii v USA a zahájila provoz v roce 2013. Elektrárna má výkon 377 MV. Využívá pole 300 000 zrcadel na ploše více než 14 km2. Zrcadla se automaticky natáčejí za sluncem a soustřeďují dopadající paprsky do jednoho místa. Zde se ohřívá pod vysokým tlakem voda. Elektrárna je čistým zdrojem energie pro 140 000 domácností.