ATOM

Atom je základní stavební částice, ze které se skládá všechno kolem nás. Samotný atom dále tvoří 3 menší částice: PROTON, NEUTRON a ELEKTRON v různém počtu.

Proton s neutronem tvoří jádro atomu. Kdybychom váhu celého atomu rozdělili na 1000 jednotek, tak 999 z nich bude tvořit jádro a pouze 1 z 1000 jednotek hmotnosti zabírají elektrony.

Elektron obíhá jádro. A to velmi daleko. Kdyby bylo jádro velké 1 mm, tak bychom první elektron potkali až po 100 metrech. Tedy ve vzdálenosti 100 000 x větší než je velikost jádra. Elektron je 1 000 x menší a 10 000 x lehčí než proton.

Atom není nedělitelný

Atom pochází z řeckého slova – v překladu: nedělitelný. Dnes už víme, že ATOM není nejmenší a že vůbec není pravda, že by se nedal dále rozdělit. Díky pokusům vědců, které probíhají několik desítek let už víme, že protony a neutrony se skládají z dalších částic. Dostali jméno – KVARK. Kvark je 1 000 x menší než proton. A to není navíc zdaleka ještě konec.

Atom je nejmenší a nedělitelná částice z pohledu nejmenší stavební jednotky, ze které se skládá hmota. Pokud ho rozbijeme, vzniknou částice, které samy o sobě už hmotu budou tvořit jen velice těžko a dříve nebo později se opět seskupí do jiného atomu.

Atom je velmi, velmi, velmi malý

Proton, neutron, kvark a ostatní menší částice nemohou být přímo pozorovány. Jsou příliš malé. O jejich existenci se ví díky pozorování okolí, na které reagují. Když představil Niels Bohr na začátku minulého století model atomu, který dnes používáme, nebylo to díky tomu, že by ho spatřil. Technologie té doby (1910-1920) by zdaleka nestačila. Ke svému závěru dospěl rovněž pozorováním okolí a podobností. (Inspiroval ho oběh planet kolem Slunce.)

To, co vidíme na obrázcích, jsou grafická ztvárnění, které vytvořil člověk. Zatím neexistuje způsob jak atom vyfotit a podívat se na něj tak blízko, abychom přesně viděli, jak to uvnitř vypadá. Realitě se podobají, ale jsou jen náčrtem toho, jak by to mohlo vypadat.

Všechno co jste chtěli vědět o atomu