Štítek: zvuk

8. ročník, vlnění

Kmitavý pohyb a vlnění – popis

Pokud se těleso opakovaně oddaluje od určitého bodu, říkáme, že vykonává kmitavý pohyb. Opakuje-li se pohyb pravidelně, jedná se navíc o pohyb periodický. Vzdálenost o kterou se těleso oddálí od místa, kde by bylo, pokud by bylo v klidu, nazýváme výchylka. Doba potřebná pro zopakování výchylky v obou směrech od místa klidu se nazývá perioda. Označujeme T, jednotkou je sekunda. Frekvence je poměr periody kCELÝ PŘÍSPĚVEK

příklady pro 8. ročník, zvuk

4 příklady se zvukem

Jak daleko je překážka, od které se vrací ozvěna za 2 s? Mezi zábleskem a hromem jsme napočítali 12 sekund. Jak daleko je od nás bouřka? Odrazu zvuku používají sonary. Ty vysílají zvukové signály a zaznamenávají odrazy. Tímto způsobem se například mapuje mořské dno. Kolik údajů o hloubce lze naměřit během jedné minuty, pokud se rozhodneme skenovat dno Mariánského příkopu? (11,035 km) Za jak dlouhoCELÝ PŘÍSPĚVEK

6. ročník, elektřina a magnetismus, zajímavosti

Hromy a blesky

Blesk je světelný projev bouřlivé cesty elektricky nabitých částic do místa, které je opačně nabité. Přestože trvá jen velmi krátkou dobu, uvolní obrovské množství energie. Blesk si vybírá opačné místo podle pravidel, která nám zatím nejsou úplně známá. Je známá řada případů, kdy blesk udeřil vedle domu, na kterém byl bleskosvod. Úderem blesku už zahynul nejeden člověk. Důvodem může být fakt, že místem, kde seCELÝ PŘÍSPĚVEK

pohyb, příklady pro 8. ročník, zajímavosti

X-51A Waverider

Speciální letadlo X-51A Waverider vyvinuté společností Boeing dosáhlo při testovacím letu rychlosti přesahující pětkrát rychlost zvuku – Mach 5,1 – a letělo čtyři minuty. (Mach vyjadřuje násobek rychlosti zvuku.) Vyjádři v km/h jakou maximální rychlostí letadlo letělo. Kolik kilometrů prostředek urazil za uvedené 4 minuty? Jak dlouho by trvalo letadlu obletět Zemi ve výšce 15 km nad mořem? Jak by se oproti předchozí variantě zkrátilCELÝ PŘÍSPĚVEK

8. ročník, zvuk

Zvuk II.

Všechno ve vesmíru je v neustálém pohybu. Když sledujme například hrneček na stole – jeví se nám stabilní a nehybný. Čaj v hrnečku má určitou teplotu. Teplota tělesa je dána pohybem částic, které ji tvoří. Má-li těleso nějakou teplotu větší než absolutní nula (-273,15 °C !!) znamená to, že je v pohybu. Tento pohyb není lidským okem zaznamenatelný. Výchylky jsou příliš malé. Ale jistě neníCELÝ PŘÍSPĚVEK

8. ročník, zvuk

Vlnění částic

Pohyb jedné částice má vždy za následek vliv na okolí. Částice (atomy, molekluly) jsou velice blízko sebe a narážejí do sebe. Každý pohyb má tedy důsledek i ve vzdálenějších místech od působiště. Intenzita pohybu pak rozhoduje, jak daleký rozsah bude. Zobrazit na celou obrazovku Jak vytváří kruhový pohyb vlny source: http://math.stackexchange.com/ Výsledek pohybu na vlně source: Google +EkainGarmendi