Výpočet vztlakové síly

 1. Díky působení vztlakové síly se zdají být věci ve vodě lehčí. O kolik jsme ponořeni po krk v moři zdánlivě lehčí?
  Víme: hustota lidského těla je 985 kg/m3, hustota mořské vody je 1026 kg/m3. Průměrná hmotnost hlavy je 4,6 kg.
 2. Jak velká vztlaková síla působí na vor, na kterém sedí trosečník o hmotnosti 70 kg? Vor, který je ponořen 8 cm pod hladinu vody tvoří 4 dřevěné trámy o rozměrech: 120 cm × 15 cm × 15 cm.
 3. Jakou hmotností bude třeba zatížit pod vodou bóji o objemu 35 000 cm3 a hustotě 200 kg/m3, pokud budeme chtít zabránit aby vyplavala a zůstala zcela pod hladinou?
 4. Namaluj a popiš situaci z příkladu č. 3 v grafickém editoru.
 5. Loď Titanic, která se před sto lety potopila, leží v hloubce 12 600 stop. Jaký panuje v této hloubce hydrostatický tlak? 1 stopa = 30,48 cm
  + Zajímavosti o Titanicu na National Geographics.
 6. Tvůrce filmu Titanic – James Cameron sestoupil 26. března se svou ponorkou na dno Mariánského příkopu – nejhlubšího místa Země – do hloubky 10 898 metrů. Pořizoval záběry dna pomocí speciálních 3D kamer. Jaké hydrostatické tlakové síle musely odolat objektivy kamer, jejichž povrch byl přibližně 30 cm2?  + Další obrázky a informace o projektu na National Geographics.
 7. Iluzionista chce předvést trik, který spočívá v tom, že vytvoří dojem, že stojí na vodní hladině. Chce k tomu použít poylstyrén, který má hustotu 20 kg/m3. Jaké množství (objem) polystyrénu bude potřebovat, když váží 76 kg?