Skip to main content

10 příkladů s elektromagnetickým vlněním

 1. Proč se nesmí dávat do mikrovlnné trouby kovové předměty?
 2. Urči frekvenci dálkového ovladače pokud využívá vlnovou délku 10 µm.
 3. Jak dlouho putuje vlna z televizního vysílače k vám domů?
 4. Jakou vlnovou délku má wi-fi signál, pokud pracuje na frekvenci 2,4 GHz?

  Jak se změní vlnová délka pro frekvenci 5 GHz?
 5. Mikrovlnky mohou rušit zařízení pracující na frekvenci 2,45 GHz. Jaká je tedy vlnová délka záření uvnitř?
 6. 1 světelný rok je vzdálenost, kterou světlo uletí za 1 rok. Urči v km.
 7. Paprsek světla letí od Slunce na Zemi přibližně 8 minut. Vzdálenosti Země od Slunce se říká astronomická jednotka – AU. Urči její hodnotu.
 8. Sonda Voyager je od nás vzdálená 21,66 miliard kilometrů.
  1. Jak dlouho potrvá informaci, než k nám ze sondy dorazí?
  2. Kolik je to AU?
  3. Kolik je to světelných roků?

2 příklady pro deváťáky

Příklad s okem

Okolní svět vnímáme díky paprskům světla. Paprsky světla se odráží o předměty kolem nás a prostřednictvím oka pak skládáme v mozku informace o tom jak vypadají.

Jak dlouho se bude přenášet informace vyslaná dataprojektorem na plátno ve třídě?

Znázorni a vyjádři v sekundách.

Příklad s transformátorem

Přečti si v učebnici, jakým pravidlem (vzorečkem) se řídí transformace elektrického napětí. Navrhni, jak bude vypadat a jaké by měl mít vlastnosti transformátor, který by mohl z běžné zásuvky napájet zařízení, jehož provozní napětí je ~ 5 V.


Oba příklady řešte !ELEGANTNĚ! do příkladového sešitu. Můžete si radit 🙂

toplist