8. ročník, distanční výuka, práce a energie

Samostudium 8. r. – 2021/II

Období: 21.10. – 2.11. 2021 (2 hodiny fyziky, určeno pro 8.C) – Trénuj převody jednotek: obsah, objem – Ujisti se, zda máš v příkladovém sešitě vyřešené příklady. – V učebnici si přečti kapitolu o fyzikální veličině „Výkon“. – Navrhni způsob, jak předvedeš vykonání práce 10 J a výkon 1 W. Kromě učebnice můžeš mrknout na Rande s fyzikou

7. ročník, světlo

Světlo – základní informace

Šíření světla Světlo se šíří prostorem všemi směry jako vlnění. Vlny si můžeme rozložit na jednotlivé paprsky. Paprsky světla se šíří přímočaře – po dokonalých přímkách. Rychlost světla je přibližně 300 000 km/s. Je to zároveň nejvyšší rychlost, které lze ve vesmíru dosáhnout. Při průchodu hustějším prostředím se rychlost světla zpomaluje. Narazí-li světlo na překážku, vzniká částice – FOTON. Tato částice nemá hmotnost! Jelikož fotonCELÝ PŘÍSPĚVEK

8. ročník, práce a energie, příklady pro 8. ročník

Samostudium 8. r. – 2021/I

Samostudium pro období: 18.5. – 20.5. 2021 (2 hodiny fyziky) Ve škole budeš mít za úkol vyřešit příklad, ve kterém bude potřeba vypočítat elektrický proud procházející obvodem s určitým napětím a elektrickým odporem. Vztah pro výpočet vysvětluje Ohmův zákon. Nastuduj. Vzoreček si můžeš připravit na tahák. (V učebnici najdeš vše potřebné.) Samostudium pro období: 4.5. – 7.5. 2021 (1 + 1 hodina fyziky) S ohledemCELÝ PŘÍSPĚVEK

7. ročník, příklady pro 7. ročník

Samostudium 7. r. – 2021/I

Téma: Světlo Samostudium pro období: 11.05. – 13.05. 2021 (2 hodiny fyziky) Do příkladového sešitu vyřeš nsledující příklady. (Zápis, převody, výpočet, odpověď) Část I. Jak dlouho letí paprsek světla ze Slunce na Zemi? Jak dlouho k nám poletí zprávy z Marsu, pokud poletí poloviční rychlostí, než je rychlost světla? Světlo se používá pro přenos signálu mezi Evropou a USA v optických kabelech ležících na dněCELÝ PŘÍSPĚVEK

8. ročník, příklad, příklady pro 8. ročník, teplo, teplota

Příklad s vodou a válečkem

Do 1 litru vroucí vody vhodíme kovový 100g váleček, který jsme právě vytáhli z mrazáku. Jak se změní teplota vody? Řešení Těleso: m1 = 100 g = 0,1 kg t1 = -20°C c1 = 450 J/kg·°C Voda: t2 = 100 °C c2 = 4180 J/kg·°C V = 1 l m2 = ρ . V = 0,001 dm3 * 1000 kg/m3 = 1 kg Výsledná teplotaCELÝ PŘÍSPĚVEK

8. ročník, energie, příklady pro 8. ročník

Zimní příklad

Vydáváš se s lyžemi užít si zimních radovánek na kopec, který je dlouhý 800 m a má sklon 15°. Detailně, přehledně, důkladně a důsledně vypočítej / zjisti následující údaje. Jakou bys měl(a) rychlost pod kopcem pokud bys jel(a) dolů a nic by tě nebrzdilo? Jak dlouho by trvalo vyjít kopec nahoru? Jakým tlakem působíš během jízdy na sníh? Jakou vykonáš práci při vynesení lyží nahoruCELÝ PŘÍSPĚVEK

7. ročník, síla

Skládání sil – návod a postup

Následující návody popisují a přesně znázorňují možný postup při grafickém skládání sil. Autorem všech následujících modelů je Martin Novotný, žák 9. ročníku ZŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích. Skládání sil působících stejným směrem Skládání sil působících opačným směrem Skládání sil působících různým směrem Skládání sil působících různým směrem – interaktivní model v GEOGEBŘE

7. ročník, tlak

Plyny – samostudium (7. ročník)

Ujisti se, že dokážeš vlastními slovy odpovědět na následující otázky. (Pokud nevíš, spolupracuj s učebnicí. Nezdržuj se s internetem!) – Z jakého důvodu se plyny rozpínají? – Jak je možné, že vzduch ze Země nemizí do vesmíru? – Co je to atmosférický tlak a jaká je jeho přibližná hodnota? – K čemu potřebujeme ozonovou vrstvu a jak je přibližně vysoko? – K čemu slouží barograf?CELÝ PŘÍSPĚVEK