Jak velký je jeden Joule?

Energii 1 Joule si snadno odvodíme ze vztahu pro výpočet energie nebo práce.

Ze vztahu pro práci:

Pokud W = F . s tak 1 J = 1 N . 1 m

1 Joule je působení síly o velikosti 1 Newtonu po dráze 1 metr.
(Za předpokladu, že směr působení je shodný se směrem pohybu.)

Jednodušší bude představa podle dosazení do vztahu pro výpočet
potenciální energie. (Jedná se vlastně o týž vztah.)

E = m . g . h1 J = 1 kg . 10 m/s2 . 0,1 m

1 Joule je energie potřebná ke zvednutí 1kg tělesa do výšky 10 cm.
Přesnější hodnota tíhového zrychlení g je 9,81 m/s2.

Stejně tak z kinetické energie:

E = 1/2 . m . v21 J = 0,5 . 2 kg . 1 m2/s2

1 Joule je energie tělesa o hmotnosti 2 kg pohybujícího se rychlostí 3,6 km/h.