Práce jako fyzikální veličina

Práci označujeme W. Jednotkou je Joule. O práci mluvíme (tzv. konáme práci), pokud působíme silou po určité dráze. Což zapíšeme:

W = F . s

U práce navíc záleží na směru působení síly.
Pokud nepůsobí síla ve směru pohybu, zohledníme úhel:

W = F . s . cos(α)

Funkce cos (cosinus) je tzv. goniometrická funkce. Týká se poměrů stran v pravoúhlém trojúhelníku. Je to číslo mezi 0 a 1. Snadno jej vypočítáme pomocí kalkulačky.