LEGO – příklad na výpočet práce

Nahlédneme na následující stavby z hlediska vykonané mechanické práce.

Rozhodni:

  1. Která ze staveb dala nejvíce práce?
  2. Která ze staveb dala nejméně práce?
  3. Které stavby dalo postavit stejnou práci?

Navrhni jednoduchý postup, podle kterého by se dalo u každé stavby rozhodnout o vykonané práci. Zkus jej navrhnout tak, aby byl použitelný i pro člověka neznalého vztahu pro výpočet mechanické práce.