Výkon jako fyzikální veličina

Výkon označuejem velkým P (power), jednotkou je Watt. Výkon určuje množství vykonané práce za jednotku času.

    \[ P=\frac{W}{t} \]

Uvedený vztah je zcela v souladu s tím, jak výkon vnímáme v běžném životě.
Představme si 2 pracanty.

Mají stejnou práci. 1 z pracantů zvládne svoji práci 2x rychleji – tedy 2x dříve.

Pro konkrétnější představu si dosaďme: W = 120 J, t1 = 60 s

    \[ P_1=\frac{120\,J}{60\,s}=2\,W \]

    \[ P_2=\frac{120\,J}{30\,s}=4\,W \]

    \[(P_2=2.P_1)\]

Stejná práce za kratší čas = VYŠŠÍ VÝKON.

Elegantnější – obecné řešení:

    \[P_1=\frac{W}{2t} \, \Rightarrow \, W=P_1.2t\]

    \[P_2=\frac{W}{t}=\frac{P_1.2t}{t}=2.P_1\]

Autor titulního obrázku: Vilém Horáček (Flickr)