Pohyb tělesa

Co je to pohyb?

Pohybem nazýváme stav, kdy těleso mění v určitém čase svoji polohu.. Opakem pohybu je klid.

Pohyb je relativní. To znamená, že různí pozorovatelé mohou vnímat pohyb stejné věci jinak. O relativní skutečnosti se nedá říct, který pohled je ten jediný správný. Správné jsou totiž všechny.

Pohyb charakterizují 3 veličiny:

veličina označení základní jednotka
rychlost v m/s metr za sekundu
čas t s sekunda
dráha s m metr

Rychlost je podíl dráhy a času. Matematicky zapíšeme:

    \[ v=\frac{s}{t} \]

Podle tvaru dráhy rozeznáváme pohyb:

  • přímočarý
  • křivočarý
  • kruhový

Podle rychlosti rozeznáváme pohyb:

  • rovnoměrný (rychlost se nemění)
  • nerovnoměrný

Otázky

  1. Kde se můžeš setkat s rovnoměrným přímočarým pohybem?
  2. Pokus se vymyslet situaci odpovídající rovnoměrnému křivočarého pohybu.
  3. Podle čeho získaly veličiny – dráha, rychlost a čas – písmenka pro svá označení?