4 příklady se zvukem

  1. Jak daleko je překážka, od které se vrací ozvěna za 2 s?
  2. Mezi zábleskem a hromem jsme napočítali 12 sekund. Jak daleko je od nás bouřka?
  3. Odrazu zvuku používají sonary. Ty vysílají zvukové signály a zaznamenávají odrazy. Tímto způsobem se například mapuje mořské dno. Kolik údajů o hloubce lze naměřit během jedné minuty, pokud se rozhodneme skenovat dno Mariánského příkopu? (11,035 km)
  4. Za jak dlouho uslyšíme dopadnout kámen na dno Macochy v hloubce 138,4 m?

Jelikož má gravitační konstanta Země formát tíhového zrychlení, nejedná se u volného pádu o pohyb rovnoměrný, ale pohyb rovnoměrně zrychlený.

Dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu určíme podle vztahu:

    \[ s=\frac{1}{2}at^2  \]

pro volný pád a = g

Můžeme tedy vyjádřit čas:

    \[ t=\sqrt\frac{2s}{g} \]


Obrázek propasti Macocha z úvodu byl vypůjčen ze serveru: Život na cestách