Zvuk I. – základní popis, ucho

Zvuk je podélné vlnění s frekvencí od 16 Hz do 20 KHz.

Čím větší frekvence vlnění (větší rychlost) tím vyšší se nám zvuk jeví. Čím větší je amplituda (výchylka) tím vnímáme zvuk hlasitěji.

Jak si představit šíření zvuku

Jak funguje ucho

Pozorování zvuku