Kmitavý pohyb a vlnění – popis

Pokud se těleso opakovaně oddaluje od určitého bodu, říkáme, že vykonává kmitavý pohyb. Opakuje-li se pohyb pravidelně, jedná se navíc o pohyb periodický.

Vzdálenost o kterou se těleso oddálí od místa, kde by bylo, pokud by bylo v klidu, nazýváme výchylka.

Doba potřebná pro zopakování výchylky v obou směrech od místa klidu se nazývá perioda. Označujeme T, jednotkou je sekunda.

Frekvence je poměr periody k 1 sekundě. Jednotkou je Hertz (s-1).

    \[ f=\frac{1}{T} \]

Děj, při kterém se šíří kmitavý pohyb ze zdroje do okolí se nazývá vlnění.

Nejmenší vzdálenost bodů, které kmitají stejně se nazývá vlnová délka. Označujeme λ. Jelikož se jedná o jednotku délky, je jednotkou metr.