Převod jednotek – postup

Podívejme se jak postupovat při převádění jednotek. Není to složité.

18,9 km = ? cm

 1. Najdu si desetinnou čárku. 18,9
 2. Zjistím si počet nul: 1 km = 1 000 m, 1 m = 100 cm
  tedy: 1 000 . 100 = 100 000 => mám 5 nul.
 3. Převádím z VETŠÍ jednotky na MENŠÍ (>), proto posunuji desetinnou čárku DOPRAVA o 5 míst.
  Výsledek: 18,9 km = 1 890 000 cm

124,5 mm = ? dm

 1. Najdu si desetinnou čárku. 124,5
 2. Zjistím si počet nul: 1 dm = 10 cm, 1 cm = 10 mm
  tedy: 10 . 10 = 100 => mám 2 nuly.
 3. Převádím z MENŠÍ jednotky na VĚTŠÍ (<), proto posunuji desetinnou čárku DOLEVA o 2 místa.
  Výsledek: 124,5 mm = 1,245 dm

Když si představíš znaménko větší/menší,
ukazuje ti zároveň směr posouvání desetinné čárky.