Skip to main content

Práce jako fyzikální veličina

Práci označujeme W. Jednotkou je Joule. O práci mluvíme (tzv. konáme práci), pokud působíme silou po určité dráze. Což zapíšeme:

W = F . s

U práce navíc záleží na směru působení síly.
Pokud nepůsobí síla ve směru pohybu, zohledníme úhel:

W = F . s . cos(α)

Funkce cos (cosinus) je tzv. goniometrická funkce. Týká se poměrů stran v pravoúhlém trojúhelníku. Je to číslo mezi 0 a 1. Snadno jej vypočítáme pomocí kalkulačky.

Přehled fyzikálních veličin ZŠ

Veličina Označení Základní jednotka Proč?
Délka l m longitud
z řeckého: μέτρον (métrov)
Dráha s m
Čas t s tempus, time
lat. secundus – další v pořadí
Rychlost v m/s (km/h) velocity
Hmotnost m kg mass
řecky: χίλιοι (kílo) – tisíc
lat. gramma – malá váha
Objem V m3 Volume
Hustota ρ kg/m3 ?
teplota t °C temperature
Anders Celsius
Teplota T K Thermodynamic
Lord Kelvin
Síla F N Force
Isaac Newton
Tlak p Pa pressure
Blaise Pascal
Elektrický proud I A intensité de courant
André-Marie Ampère
Elektrické napětí U V ?
Alessandro Volta
Energie E J
Teplo Q J caloriQue
James Prescott Joule
Práce W J Work
Joule
Výkon P W Power
James Watt

Ždímání vody ve vesmíru

In this video, Hadfield wrings a wet towel inside the International Space station and the water acts unlike we’re used to it on Earth. The liquid squeezes out of the cloth and because of its surface tension, it actually sticks to the surface of the cloth and Hadfield’s hands like jello.

source: http://www.boredpanda.com/wringing-wet-towel-chris-hadfield-canadian-space-agency/