Skip to main content

4 příklady se zvukem

 1. Jak daleko je překážka, od které se vrací ozvěna za 2 s?
 2. Mezi zábleskem a hromem jsme napočítali 12 sekund. Jak daleko je od nás bouřka?
 3. Odrazu zvuku používají sonary. Ty vysílají zvukové signály a zaznamenávají odrazy. Tímto způsobem se například mapuje mořské dno. Kolik údajů o hloubce lze naměřit během jedné minuty, pokud se rozhodneme skenovat dno Mariánského příkopu? (11,035 km)
 4. Za jak dlouho uslyšíme dopadnout kámen na dno Macochy v hloubce 138,4 m?

Jelikož má gravitační konstanta Země formát tíhového zrychlení, nejedná se u volného pádu o pohyb rovnoměrný, ale pohyb rovnoměrně zrychlený.

Dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu určíme podle vztahu:

    \[ s=\frac{1}{2}at^2 \]

Můžeme tedy vyjádřit čas:

    \[ t=\sqrt\frac{2s}{g} \]


Obrázek propasti Macocha z úvodu byl vypůjčen ze serveru: Život na cestách

Jak funguje dioda a tranzistor

Tranzistor je elektronická součástka tvořena polovodiči. Tuto součástku najdeme v každém elektronickém zařízení. Dá se říct, že má na svědomí funkci veškerých elektronických přístrojů. V roce 1956 byla za její objev udělena Nobelova cena za fyziku.

Pokud bychom chtěli velmi zjednodušeně popsat funkci tranzistoru, můžeme říct, že má za úkol spínat a rozepínat elektrický obvod. Je to tedy svým způsobem spínač. Narozdíl od svých mechanických kolegů dokáže svoji úlohu plnit s neuvěřitelnou rychlostí (frekvencí).

Jak fungují tranzistory

5 příkladů na výpočet tepla (pro 8. ročník ZŠ)

 1. Do ohně byly vloženy 4 pětisetgramové tyče. Každá je z jiného materiálu. (Hliník, měď, železo, olovo). Urči jakou měly výslednou teplotu, pokud bylo dodáno teplo 5000 J. Tyče měly před zahříváním pokojovou teplotu.
 2. Zahříváme 3 kostičky (olovo, hliník, měď) stejné hmotnosti 100 g.
  1. Která ze 3. kostiček bude mít během zahřívání nejvyšší teplotu a proč?
  2. Jaké teplo bude třeba dodat pro ohřátí z bodu mrazu na 50 °C?
 3. Jaké teplo je třeba dodat 30 g olova, aby se rozpustilo? Teplota tání olova je cca 300 °C
 4. Jaké teplo musíme dodat 1 litru vody v hrnci pro uvedení do varu?
 5. Máme 2 tělesa. Jedno z hliníku, jedno ze železa. Co musí platit, aby měla tělesa při zahřívání stejné teploty?

Měrné tep. kapacity látek [J / Kg.°C]:
Olovo – 129, Hliník – 900, Železo – 450, Měď – 380, Voda – 4 200

toplist