Skip to main content

Skupenství látek

Skupenství látky označuje, jak pevné jsou vazby mezi částicemi jenž tvoří látku.

Látky se mohou vyskytovat ve 4 různých skupenstvích:

PEVNÉ – mezi částicemi panují velmi pevné vazby.
KAPALNÉ – částice mají mezi sebou slabé vazby
PLYNNÉ – částice se pohybují volně, nejsou spojeny silou
PLAZMA – zvláštní seskupení, kdy mezi sebou částice intenzivně reagují (oheň)

Látka se může v jeden okamžik vyskytovat ve více skupenstvích. Pokud například nějakou věc cítíme nosem, znamená to, že se vyskytuje v plynném skupenství. Přestože tak na první pohled vůbec nevypadá.

Skupenství látek – interaktivní model

Tuhnutí vody

Následující video zachycuje, co se odehrává mezi molekulami vody, když voda přechází z kapalného skupenství do pevného.

Kuličky představují jednotlivé atomy. „Trubičky“ pouze naznačují, které 2 atomy spolu „drží pohromadě“.

Důležité pojmy z kapitoly Látka, těleso

(V rozsahu učiva fyziky pro 6. ročník základní školy.)

Správné pochopení celé kapitoly si můžeš prověřit, pokud dokážeš vysvětli každý z pojmů uvedených v tabulce. Dále by pak neměl být pro tebe problém najít souvislost mezi každýma dvěma po sobě jdoucími řádky.

těleso ?
látka ?
skupenství ?
molekula ?
atom ?
prvek ?
elektron ?
neutron
proton
kvark
toplist