Skládání sil – návod a postup

Následující návody popisují a přesně znázorňují možný postup při grafickém skládání sil.

Autorem všech následujících modelů je Martin Novotný, žák 9. ročníku ZŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích.

Skládání sil působících stejným směrem

Skládání sil působících opačným směrem

Skládání sil působících různým směrem

Skládání sil působících různým směrem – interaktivní model v GEOGEBŘE