Rubrika: 8. ročník

8. ročník, aktuálně, práce a energie

Práce jako fyzikální veličina

Práci označujeme W. Jednotkou je Joule. O práci mluvíme (tzv. konáme práci), pokud působíme silou po určité dráze. Což zapíšeme: W = F . s U práce navíc záleží na směru působení síly. Pokud nepůsobí síla ve směru pohybu, zohledníme úhel: W = F . s . cos(α) Funkce cos (cosinus) je tzv. goniometrická funkce. Týká se poměrů stran v pravoúhlém trojúhelníku. Je to čísloCELÝ PŘÍSPĚVEK

8. ročník, energie, příklad, příklady pro 8. ročník, teplo

Příklady na výpočet tepla

Jaké množství tepla spotřebuješ k ohřátí vody pro denní hygienu? mytí rukou: 3 litry sprchování: 30 – 60 litrů koupel ve vaně: 100 – 200 litrů Teplo je mj. dodáváno ve formě teplé vody. Následně je účtováno podle množství tepla, které bylo spotřebováno k její ohřátí. Cena tepla tedy udává, kolik zaplatíme za 1 GJ (Kč/GJ). Ceny se průběžně mění a navíc závisí na tomCELÝ PŘÍSPĚVEK

8. ročník, zvuk

Zvuk II.

Všechno ve vesmíru je v neustálém pohybu. Když sledujme například hrneček na stole – jeví se nám stabilní a nehybný. Čaj v hrnečku má určitou teplotu. Teplota tělesa je dána pohybem částic, které ji tvoří. Má-li těleso nějakou teplotu větší než absolutní nula (-273,15 °C !!) znamená to, že je v pohybu. Tento pohyb není lidským okem zaznamenatelný. Výchylky jsou příliš malé. Ale jistě neníCELÝ PŘÍSPĚVEK

8. ročník, zvuk

Vlnění částic

Pohyb jedné částice má vždy za následek vliv na okolí. Částice (atomy, molekluly) jsou velice blízko sebe a narážejí do sebe. Každý pohyb má tedy důsledek i ve vzdálenějších místech od působiště. Intenzita pohybu pak rozhoduje, jak daleký rozsah bude. Zobrazit na celou obrazovku Jak vytváří kruhový pohyb vlny source: http://math.stackexchange.com/ Výsledek pohybu na vlně source: Google +EkainGarmendi