Příklady na výpočet tepla

 1. Jaké množství tepla spotřebuješ k ohřátí vody pro denní hygienu?
  • mytí rukou: 3 litry
  • sprchování: 30 – 60 litrů
  • koupel ve vaně: 100 – 200 litrů
 2. Teplo je mj. dodáváno ve formě teplé vody. Následně je účtováno podle množství tepla, které bylo spotřebováno k její ohřátí. Cena tepla tedy udává, kolik zaplatíme za 1 GJ (Kč/GJ). Ceny se průběžně mění a navíc závisí na tom kde člověk bydlí.
  Jaká je cena za tvou denní hygieny z předchozího příkladu?
 3. Jaké množství tepla bylo potřeba k ohřátí vzduchu v místnosti, ve které se právě nacházíš? Vycházej z předpokladu, že pokud by se netopilo byla by teplota přibližně stejná jako venkovní. Měrná tepelná kapacita vzduchu je 1 J/Kg.°C, hustota vzduchu je 1,2 kg/m3

Výpočet tepla se řídí vztahem:

Q = m . c . (t2 – t1)