Největší solární elektrárna

Nachází se v Californii v USA a zahájila provoz v roce 2013. Elektrárna má výkon 377 MV. Využívá pole 300 000 zrcadel na ploše více než 14 km2. Zrcadla se automaticky natáčejí za sluncem a soustřeďují dopadající paprsky do jednoho místa. Zde se ohřívá pod vysokým tlakem voda. Elektrárna je čistým zdrojem energie pro 140 000 domácností.