Newtonovy zákony

Zákon setrvačnosti

Těleso setrvává v klidu, nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit.

Zákon akce a reakce

Tělesa na sebe působí vždy stejně velkými silami, které mají opačný směr.

Zákon síly

Na působení síly reaguje těleso zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa.

zdroj: Isaac Newton (1687)