Archimédův zákon

Archimédés ze Syrakus žil v Řecku před více než 2200 lety. Jako první dal dohromady závěr pozorování o souhře chování těles a kapaliny, do které se těleso ponořuje.

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, rovnající se tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část tělesa.

Čím je pro nás Archimédův zákon zajímavý?

Asi nejdůležitější je tato pasáž: „tíze kapaliny stejného objemu“. Ve vztahu k tělesu mluví poučka pouze o objemu. Žádné další vlastnosti tělesa reakci neovlivňují. Takže bez ohledu na materiál (tedy hustotu látky) tělesa, zareaguje kapalina vždy stejně! Je tedy jedno, jestli ponořím do vody 1 m3 oceli nebo 1 m3 dřeva. Kapalina bude působit na těleso pouze s ohledem na ponořený objem.

Lze tedy určit objem těles, která mají komplikovaný tvar a těžko by se vypočítával.

Další články

Image source: http://www.zmescience.com/science/archimedes-legacy-inventions-discoveries/