Tlak

Tlak je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost síly působící kolmo na plochu.

Tlak označujeme malým „p“ a matematicky vyjádříme:

    \[  p = \frac{F}{S} \]

Jednotkou tlaku je Pascal – Pa. Jednotka získala své jméno po francouzském fyzikovi, matematikovi a filosofovi, a proto začíná velkým písmenem.

Jak velký je 1 Pascal?

Velikost 1 Pascalu zjistíme snadno. Stačí si do vzorečku dosadit jedničku. Zjistíme, že
1 Pascal je síla 1 N (přibližně 100 gramů) působící na 1 m2.

Atmosférický tlak

Přestože jej nevnímáme, působí na nás okolní vzduch (atmosféra) – tlakem, který je kromě jiného nezbytný k tomu, abychom byli pohromadě. (Většinu lidského těla tvoří tekutiny!)

Velikost atmosférického tlaku klesá s nadmořskou výškou. Pro snadné zapamatování lze pro tlak atmosféry používat střední hodnotu: 100 000 Pa. (Tzv. 1 atmosféra.)

Povrch lidského těla je mezi 1,6 m2 – 1,8 m2. To znamená, že tlaku 100 000 Pa odpovídá působení síly o velikost 160 000 N. (přibližně 16 000 kg).

Příklady na výpočet tlaku


Image origin: http://www.theimaginativeconservative.org/2015/07/the-tragedy-of-blaise-pascal.html