Superobří korýš

3 jednoduché příklady na výpočet tlaku

  1. Jaký je hydrostatický tlak v hloubce, kde žije tento živočich?
  2. Kolikrát je tento tlak vyšší než běžný, atmosférický tlak?
  3. Jaký je tlak (z příkl. 1) ve srovnání s tlakem uvnitř běžně nahuštěné pneumatiky automobilu?