Gravitační síla

Vzhledem ke své obrovské hmotnosti, stávají se planety zároveň obrovskými magnety. Přitahují tak všechno, co je v určitém dosahu. Říkáme, že působí gravitační silou. Gravitace je označení přitažlivého působení mezi tělesy. Gravitací na sebe působí každá 2 tělesa. V běžných velikostech je však tato síla velmi malá.

Gravitační konstanty planet

Fg = m . g

Kde g je tzv. gravitační konstanta.
Gravitační konstanta Země je 9,81 m/s2.

planeta hmotnost * g [m/s2]
Merkur 0,054 3,61
Venuše 0,82 8,82
Země 1 9,81
Mars 0,11 3,75
Jupiter 318,43 26,6
Saturn 95,14 11,2
Uran 145,39 10,5
Neptun 17,25 13,3

* Hmotnost je uvedena jako násobek hmotnosti naší planety.

Zdroj obrázku: NASA