Magnetická indukce

Jak už víme, vytváří pohybující se elektricky nabité částice magnetické pole. Za běžných podmínek, je toto pole velice slabé. Navíc je pohlcené izolací vodiče.

indukce

zdroj: http://web.mit.edu

Tento objev byl víceméně náhodný. Samozřejmě inspiroval další otázku. Jde to i obráceně? Tzn., vyvolá pohyb magnetu elektrický proud?