Proč hrají bubliny všemi barvami?

Hra barev, která se rozehrává na povrchu mýdlových bublin, nebo olejových skvrn je způsobena nepravidelným povrchem. Světlo dopadající na povrch částečně prochází skrz, ale určitá část se odrazí. Bílé světlo je ve svazek vlnění různé vlnové délky (od 400 – 800 nm). Pokud se šíří společně, vnímáme tento barevný svazek jako bílý. Narazí-li svazek na překážku, odráží se některé vlnové délky dříve než ostatní. Svazek už není jednotný což se projeví v podobě barev. Dochází k rozkladu světla.

spektrum

Stejný efekt, ze stejného důvodu lze pozorovat na CD/DVD.

cd_disc