Odraz a lom světla – simulace

Na této adrese je k dispozici skvělý simulátor odrazu a lomu světla.

Aktivity

 1. Vytvoř návrh vlastní laserové show.
 2. Vymodeluj situace:
  1. Chlapec si na prosluněné pláži hraje s lupou.
  2. Zamračená obloha.
  3. Slunečný den v okolí fontány.
 3. Vytvoř model pro zobrazení tělesa spojkou.
 4. Vytvoř model pro zobrazení tělesa rozptylkou.
 5. Znázorni rozklad světla na hranolu.
 6. Sestav čočky tak, aby ti vznikl paprsek podobný laseru.
 7. Znázorni, jak paprsky pronikají
  1. Z opticky řidšího prostředí do opticky hustějíšho.
  2. Z opticky hustějšího prostředí do opticky řidšího.
  3. Prostředím, které rovnoměrně houstne.
 8. Pomocí čoček uprav průchod paprsku mezi dvěma prostředími tak, aby nedošlo k lomu.
 9. Znázorni průchod paprsku optickým vláknem.
 10. Pokus se vytvořit jednoduchý nápis.

Image source: https://flashart.com/en/fc-bayern-lasershow-2/